EF SEB LU logo

Vpisni pogoji in merila za izbiro

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ)

V univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev.

Opravljena matura

V primeru omejenega vpisa se upošteva:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

Opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitenih predmetov

Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. V primeru omejenega vpisa se upošteva:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk)

Končan katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995

V primeru omejenega vpisa se upošteva:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE):

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20 v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.

Pogoje za prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) za program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola si lahko preberete tukaj.

Visoka poslovna šola (VPŠ)

V študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe Visoka poslovna šola se lahko vpiše, kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

V primeru sprejetega sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi (60 % točk) in
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE):

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20 v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.

Pogoje za vpis po merilih za prehode za program Visoka poslovna šola si lahko preberete tukaj.

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Za tujce

Dodatne povezave

Na vrh strani