EF SEB LU logo

Strokovni sodelavci Ekonomske fakultete

Po službah


 • TAJ
 • REF
 • MED
 • CERŠ
 • SZRD
 • DOK
 • CEK
 • ZAL
 • HR
 • SLK
 • RAČ
 • GP
 • IT
 • TSN
 • TD
Tajništvo
mag. Balon Tilen, tajnik fakultete
Fortuna Belinda, posl. sekr.
Grünfeld Mateja
mag. Jeklič Jure, pomočnik tajnika fakultete
Kajfež Urban, dipl. ekon.
Kotar Mlakar Aljaž, univ. dipl. prav., pomočnik tajnika fakultete
Kralj Vildana, dipl. org.
Lebar Darija
mag. Lepšina Alijana, predstojnica enote
Smonig Marjan, univ. dipl. ekon., predstojnik enote
Urh Maja, mag. posl. ved, vodja pisarne dekanata

Organizacijska enota študijska dejavnost

Služba za študijske zadeve
Imperl Špelca, spec.
Kemperle Nadja, dipl. ekon.
Kočevar Silva, dipl. ekon.
Lovrič Polonca, univ. dipl. ekon.
Malinič Tina, dipl. ekon.
Novak Sašo, dipl. ekon.
Osredkar Tanja, dipl. upr. org.
Perpar Sonja, dipl. ekon.
Rojec Zdenko, mag. posl. ved, vodja Službe za aktivnosti in programe na trgih jugovzhodne Evrope
Rus Petra, univ. dipl. ekon.
Sagir Martina, univ. dipl. pol.
Sever Nataša, dipl. ekon.
Smolnikar Vesna
Stepanović Milena, dipl. ekon.
Šiškin Pika Silva, dipl. ekon.
Škulj Mateja, univ. dipl. ekon.
Vukasović Nena, mag. ekon. ved
Zajec Smiljana, mag. posl. ved, vodja Službe za študijske zadeve
Zavec Irena, dipl. ekon.
Služba za mednarodno sodelovanje
Besednjak Klavdija, univ. dipl. pol.
Brkić Mirzad, mag. posl. ved
Burgar Petra, dipl. ekon. (UNI)
Kante Blanka, univ. dipl. dram.
Lazić Adrijana, mag. posl. ved
mag. Maher Pirc Mojca
Saksida Bogataj Darja, mag. posl. ved
Skok Asja, dipl. sin.
mag. Voljč Danijela, vodja Službe za mednarodno sodelovanje
Vujašković Tina, mag. posl. ved
Center za svetovanje in razvoj študentov (CERŠ)
strok. sod. Ščančar Andreja, spec.
viš. strok. sod. Turman Andreja, spec.

Organizacijska enota znanstvenoraziskovalna dejavnost

Služba za znanstveno
raziskovalno delo
Benčič Barbara, univ. dipl. pol.
Đurašević Sandra, univ. dipl. ekon.
Emrić Erna, dipl. ekon.
asist. mag. Kos Jerneja
Poljak Andreja, mag. posl. ved
Ulčakar Tomaž, univ. dipl. bibl., predstojnik enote za znanstvenoraziskovalno dejavnost
Zlotrg Dunja, mag. posl. ved
Žabkar Lebič Tadeja, spec., vodja Službe za znanstvenoraziskovalno delo
Enota za doktorski študij
Đurašević Sanja, univ. dipl. ekon.
Vranješ Petra, univ. dipl. ekon.
Centralna ekonomska knjižnica (CEK)
Albert Ester, univ. dipl. fil. in bibl.
Bolčina Nataša, univ. dipl. bibl.
Bradač Matic, mag. geog.
Brešar Jure, mag. jpn.
Bučič Dragana
Golob Urban
Lazar Sandra, univ. dipl. org.
Logar Jana, univ. dipl. filo.
Mancini Bolka Lidija, univ. dipl. prof. špan. in franc. jezika
Mlinar Gerbec Katja, univ. dipl. soc.
Mokricki Mojca, univ. dipl. bibl.
Ogrin Mojca, univ. dipl. nov.
Petan Martina, univ. dipl. bibl., vodja CEK
Zrakič Slavica, univ. dipl. umet. zgod.
Žaberl Rahija Vida, dipl. ekon.
Založništvo
Kotar Nina, univ. dipl. arh.

Splošne strokovne službe

Kadrovska služba
Klemenčič Anja, mag. posl. ved
Kozole Mateja, univ. dipl. prav., vodja Kadrovske službe
Lah Luka, dipl. ekon. (UNI)
Levačić Jelena, mag. upr. ved
Repše Jasmina, dipl. upr. org.
Služba za kakovost
strok. sod. Baloh Lidija, spec.
Bleiweis Trsteniška Sara, mag. posl. ved
asist. dr. Petek Nuša
Podboj Maja, mag. posl. ved
Smolej Manca, mag. ekon. ved
asist. mag. Vodnik Sabina
mag. Zajec Lidija, vodja Službe za kakovost
Finančno računovodska služba
Jerše Dušan, univ. dipl. ekon., vodja Finančno računovodske službe
Lakner Tanja, mag. posl. ved
Tekavc Tanja, spec.
mag. Zupančič Barbara
Glavna pisarna
Korenčič Tjaša, dipl. družb. inf. (VS)
Mirković Jančar Anja
Mitrić Adrijana, mag. upr. ved
Pranjić Ivana
Služba za informatiko
mag. Čepin Peter, vodja Službe za informatiko
Hruševar Jaka, univ. dipl. ekon.
mag. Jakus Domen
Pavšič Danilo, univ. dipl. ekon.
Pavšič Mateja, univ. dipl. inž.
Rejc Jernej, mag. posl. ved
Šoštarič Matej, dipl. inž. rač. in inf.
Tehnična služba in nabava
Bregar Robert
Grum Aleš
Tomšič Josip
mag. Uranič Uroš, vodja Tehnične službe in nabave
Služba za tržno dejavnost
Gvozdenović Tanja, univ. dipl. ekon., vodja Službe za tržno dejavnost
Jurečič Miha, univ. dipl. prof.
mag. Leskovec Nastav Barbara
Slabe Pia, mag. trž. kom.
Za ogled kontaktnih informacij posameznega strokovnega sodelavca kliknite njegovo ime. Za ogled strokovnih sodelavcev po službah uporabite spodnji meni.
Na vrh strani