EF SEB LU logo

>

Strokovni sodelavci Ekonomske fakultete

Po službah


 • TAJ
 • REF
 • MED
 • CERŠ
 • SZRD
 • DOK
 • CEK
 • ZAL
 • HR
 • SLK
 • RAČ
 • IT
 • SSZ
 • TD
Tajništvo
mag. Balon Tilen, tajnik fakultete,
Fortuna Belinda,
Grünfeld Mateja,
Jančar Anja,
mag. Jeklič Jure, pomočnik tajnika fakultete,
strok. sod. Koncilja Žgalin Rebeka, spec., predstojnica enote za znanstveno raziskovalno dejavnost,
Kotar Mlakar Aljaž, univ. dipl. prav., pomočnik tajnika fakultete,
Kralj Vildana, dipl. org.,
Lebar Darija,
mag. Lepšina Alijana, predstojnica enote,
Mitrić Adrijana, dipl. upr. ved,
mag. Mulec Nataša,
Pranjić Ivana,
Rojec Zdenko, mag. posl. ved, vodja službe za aktivnosti in programe na trgih jugovzhodne Evrope,
Smonig Marjan, univ. dipl. ekon.,
Urh Maja, mag. posl. ved, vodja pisarne dekanata,

Organizacijska enota študijska dejavnost

Služba za študijske zadeve
Imperl Špelca, spec.,
Kemperle Nadja, dipl. ekon.,
Kočevar Silva, dipl. ekon.,
Malinič Tina, dipl. ekon.,
Novak Sašo, dipl. ekon.,
Osredkar Tanja, dipl. upr. org.,
Perpar Sonja, dipl. ekon.,
Rus Petra, univ. dipl. ekon.,
Sagir Martina, univ. dipl. pol.,
Sever Nataša, dipl. ekon.,
Smolnikar Vesna,
Stepanović Milena, dipl. ekon.,
Šiškin Pika Silva, dipl. ekon.,
Škulj Mateja, univ. dipl. ekon.,
Vukasović Nena, mag. ekon. ved,
Zajec Smiljana, mag. posl. ved, vodja službe za študijske zadeve,
Zavec Irena, dipl. ekon.,
Služba za mednarodno sodelovanje
Besednjak Klavdija, univ. dipl. pol.,
Brkić Mirzad, mag. posl. ved,
Burgar Petra, dipl. ekon. (UNI),
Lazić Adrijana, mag. posl. ved,
asist. mag. Maher Pirc Mojca,
Saksida Bogataj Darja, mag. posl. ved,
mag. Voljč Danijela, vodja službe za mednarodno sodelovanje,
Vujašković Tina, mag. posl. ved,
Center za svetovanje in razvoj študentov (CERŠ)
strok. sod. Ščančar Andreja, spec.,
viš. strok. sod. Turman Andreja, spec.,

Organizacijska enota znanstveno raziskovalna dejavnost

Služba za znanstveno raziskovalno delo
Benčič Barbara, univ. dipl. pol.,
Đurašević Sandra, univ. dipl. ekon.,
Emrić Erna, dipl. ekon.,
Zlotrg Dunja, mag. posl. ved,
Žabkar Lebič Tadeja, spec., vodja službe za znanstveno raziskovalno delo,
Enota za doktorski študij
Đurašević Sanja, univ. dipl. ekon. ,
Vranješ Petra, univ. dipl. ekon.,
Centralna ekonomska knjižnica (CEK) in Založništvo
Albert Ester, univ. dipl. fil. in bibl.,
Bolčina Nataša, univ. dipl. bibl.,
Bradač Matic, mag. geog.,
Bučič Dragana,
Golob Urban,
Lazar Sandra, univ. dipl. org.,
Logar Jana, univ. dipl. filo.,
Mancini Bolka Lidija, prof.,
Mlinar Gerbec Katja, univ. dipl. soc.,
Mokricki Mojca, univ. dipl. bibl.,
strok. sod. Ogrin Mojca, univ. dipl. nov.,
Petan Martina, univ. dipl. bibl.,
Ulčakar Tomaž, univ. dipl. bibl., vodja CEK in Založništva,
Zrakič Slavica, univ. dipl. umet. zgod.,
Žaberl Rahija Vida, dipl. ekon.,
Založništvo
Kotar Nina, univ. dipl. arh.,

Splošne strokovne službe

Kadrovska služba
Klemenčič Anja, mag. posl. ved,
Kozole Mateja, univ. dipl. prav., vodja kadrovske službe,
Lah Luka, dipl. ekon. (UNI),
Levačić Jelena, mag. upr. ved,
Repše Jasmina, dipl. upr. org.,
Služba za kakovost
strok. sod. Baloh Lidija, spec.,
Bleiweis Trsteniška Sara, mag. posl. ved.,
asist. dr. Petek Nuša,
Smolej Manca, mag. ekon. ved,
mag. Vodnik Sabina,
asist. mag. Zajec Lidija, vodja službe za kakovost,
Računovodsko finančna služba
Jerše Dušan, univ. dipl. ekon., vodja finančno-računovodske službe,
Korenčič Tjaša, dipl. družb. inf. (VS),
Lakner Tanja, mag. posl. ved,
Tekavc Tanja, spec.,
mag. Zupančič Barbara,
Služba za informatiko
mag. Čepin Peter, vodja službe za informatiko,
Hruševar Jaka, univ. dipl. ekon.,
mag. Jakus Domen,
Pavšič Danilo, univ. dipl. ekon.,
Pavšič Mateja, univ. dipl. inž.,
Šoštarič Matej, dipl. inž. rač. in inf.,
Služba za splošne zadeve
Bregar Robert,
Grum Aleš,
Tomšič Josip,
mag. Uranič Uroš, vodja tehnične službe in nabave,
Služba za tržno dejavnost
Gvozdenović Tanja, univ. dipl. ekon. , vodja službe za tržno dejavnost,
Jurečič Miha, univ. dipl. prof.,
Kožuh Maja, univ. dipl. ekon.,
mag. Leskovec Nastav Barbara,
Slabe Pia, mag. trž. kom.,
Slaviček Mateja, univ. dipl. ekon.,
Za ogled kontaktnih informacij posameznega strokovnega sodelavca kliknite njegovo ime. Za ogled strokovnih sodelavcev po službah uporabite spodnji meni.
Na vrh strani