EF SEB LU logo

>

Strokovni sodelavci Ekonomske fakultete

Po službah


 • TAJ
 • REF
 • MED
 • CERŠ
 • SZRD
 • DOK
 • CEK
 • ZAL
 • HR
 • SLK
 • RAČ
 • IT
 • SSZ
 • TD
Tajništvo
mag. Balon Tilen, tajnik fakultete
Fortuna Belinda
Grünfeld Mateja
Jančar Anja
mag. Jeklič Jure, pomočnik tajnika fakultete
Jerše Dušan, univ. dipl. ekon., pomočnik tajnika fakultete
strok. sod. Koncilja Žgalin Rebeka, spec., predstojnica enote za znanstveno raziskovalno dejavnost
Kotar Mlakar Aljaž, univ. dipl. prav., pomočnik tajnika fakultete
Kralj Vildana, dipl. org.
Križman Sara, dipl. ekon. (UNI)
Lebar Darija
mag. Lepšina Alijana, predstojnica enote
Mitrič Adrijana, dipl. upr. ved
mag. Mulec Nataša
Pranjić Ivana
Rojec Zdenko, mag. posl. ved, vodja službe za aktivnosti in programe na trgih jugovzhodne Evrope
Smonig Marjan, univ. dipl. ekon.
Urh Maja, mag. posl. ved

Organizacijska enota študijska dejavnost

Služba za študijske zadeve
Imperl Špelca, spec.
Kemperle Nadja, dipl. ekon.
Kočevar Silva, dipl. ekon.
Malinič Tina, dipl. ekon.
Novak Sašo, dipl. ekon.
Osredkar Tanja, dipl. upr. org.
Perpar Sonja, dipl. ekon.
Rus Petra, univ. dipl. ekon.
Sagir Martina, univ. dipl. pol.
Sever Nataša, dipl. ekon.
Smolnikar Vesna
Stepanović Milena, dipl. ekon.
Šiškin Pika Silva, dipl. ekon.
Škulj Mateja, univ. dipl. ekon.
Zajec Smiljana, mag. posl. ved, vodja službe za študijske zadeve
Zavec Irena, dipl. ekon.
Služba za mednarodno sodelovanje
asist. dr. Adlešič Renata Valentina
Besednjak Klavdija, univ. dipl. pol.
Brkić Mirzad, mag. posl. ved
Burgar Petra, dipl. ekon. (UNI)
Lazić Adrijana, mag. posl. ved
Lovše Lara, dipl. ekon.
asist. mag. Maher Pirc Mojca
Saksida Bogataj Darja, mag. posl. ved
mag. Voljč Danijela, vodja službe za mednarodno sodelovanje
Vujašković Tina, mag. posl. ved
Center za svetovanje in razvoj študentov (CERŠ)
strok. sod. Ščančar Andreja, spec.
viš. strok. sod. Turman Andreja, spec.

Organizacijska enota znanstveno raziskovalna dejavnost

Služba za znanstveno raziskovalno delo
Benčič Barbara, univ. dipl. pol.
Đurašević Sandra, univ. dipl. ekon.
Emrić Erna, dipl. ekon.
Zlotrg Dunja, mag. posl. ved
Žabkar Lebič Tadeja, spec., vodja službe za znanstveno raziskovalno delo
Enota za doktorski študij
Urek Lidija, univ. dipl. ped.
Vranješ Petra, univ. dipl. ekon.
Centralna ekonomska knjižnica (CEK) in Založništvo
Albert Ester, univ. dipl. fil. in bibl.
Bolčina Nataša, univ. dipl. bibl.
Bradač Matic, mag. geog.
Bučič Dragana
Golob Urban
Lazar Sandra, univ. dipl. org.
Logar Jana, univ. dipl. filo.
Mancini Bolka Lidija, prof.
Mlinar Gerbec Katja, univ. dipl. soc.
Mokricki Mojca, univ. dipl. bibl.
strok. sod. Ogrin Mojca, univ. dipl. nov.
Petan Martina, univ. dipl. bibl.
Ulčakar Tomaž, univ. dipl. bibl., vodja CEK in Založništva
Zrakič Slavica, univ. dipl. umet. zgod.
Žaberl Rahija Vida, dipl. ekon.
Založništvo
Kotar Nina, univ. dipl. arh.

Splošne strokovne službe

Kadrovska služba
Klemenčič Anja, mag. posl. ved
Kozole Mateja, univ. dipl. prav., vodja kadrovske službe
Lah Luka, dipl. ekon. (UNI)
Levačić Jelena, mag. upr. ved
Repše Jasmina, dipl. upr. org.
Služba za kakovost
strok. sod. Baloh Lidija, spec.
Bleiweis Trsteniška Sara, mag. posl. ved.
Glojek Damijana, univ. dipl. soc.
asist. dr. Petek Nuša
Smolej Manca, mag. ekon. ved
Štaus Monika, mag. soc.
mag. Vodnik Sabina
asist. mag. Zajec Lidija, vodja službe za kakovost
Računovodsko finančna služba
Korenčič Tjaša, dipl. družb. inf. (VS)
Lakner Tanja, mag. posl. ved
Tekavc Tanja, spec.
mag. Zupančič Barbara
Služba za informatiko
mag. Čepin Peter, vodja službe za informatiko
Hruševar Jaka, univ. dipl. ekon.
mag. Jakus Domen
Pavšič Danilo, univ. dipl. ekon.
Pavšič Mateja, univ. dipl. inž.
Šoštarič Matej, dipl. inž. rač. in inf.
Služba za splošne zadeve
Bregar Robert
Grum Aleš
Tomšič Josip
mag. Uranič Uroš, vodja tehnične službe in nabave
Služba za tržno dejavnost
Gvozdenović Tanja, univ. dipl. ekon. , vodja službe za tržno dejavnost
Jurečič Miha, univ. dipl. prof.
Kopina Lea, dipl. kom. (UN)
Kožuh Maja, univ. dipl. ekon.
mag. Leskovec Nastav Barbara
Slaviček Mateja, univ. dipl. ekon.
Za ogled kontaktnih informacij posameznega strokovnega sodelavca kliknite njegovo ime. Za ogled strokovnih sodelavcev po službah uporabite spodnji meni.
Na vrh strani