EF SEB LU logo

Strateški management 1

predmet

Cilji predmeta

- Študente seznaniti s procesom strateškega managementa ter jih naučiti povezovati poslovno-funkcijska znanja, kar jim omogoča boljše razumevanje povezav med različnimi organizacijskimi ravnmi in poslovno-funkcijskimi področji v podjetju.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter na ta način študente usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju strateškega managementa.
- Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v strokovnjake na področju strateškega managementa.

Vsebina predmeta

1. Uvod v strateški management
2. Analiza širšega in ožjega okolja podjetja
3. Analiza virov, sposobnosti in znanja podjetja
4. Predvidevanje v podjetju
5. Celovita analiza
6. Poslanstvo, vizija in strateški cilji
7. Celovite strategije
8. Poslovne strategije
9. Funkcijske strategije
10. Ocenjevanje in izbira strategij
11. Uresničevanje strategij
12. Strateška kontrola
13. Organizacija strateškega managementa

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 15.00 v P-332
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 10.00 v P-325
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.00 v P-327
 • Obisk na govorilnih urah obvezno najavite. To storite s kratkim sporočilom po e-pošti najkasneje do 10:00 ure na dan govorilnih ur.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani