EF SEB LU logo

Finančno pravo

predmet

Cilji predmeta

- Predmet obravnava različne vidike finančnih transakcij, katerih najširši temelj predstavlja kreditna pogodba in njene različne variacije.
- V luči vse bolj razširjenega modela kapitalske svobode ostaja na eni strani pogodbena avtonomija dominantni princip, na drugi strani pa hkrati želja po čimbolj jasni odgovornosti tržnih udeležencev za posamezna dogovorjena ravnanja in stanja.
- Finančno posredništvo, ki ga v Evropi večinsko predstavljajo banke, kreira vedno novo prakso oz. produkte.

Vsebina predmeta

1. temeljni pravni pojmi, predvsem s področja civilnega in mednarodnega privatnega prava
2. status privatnih in javnih subjektov
2.1. monetarna suverenost
2.2. suverena imuniteta, predvsem po ameriškem in angleškem pravu
3. vsebino pogodbenega razmerja opredeljujejo številne klavzule, ki imajo striktno določen namen oz. dopuščajo le malo avtonomije, še posebej kadar gre za podrejenega dolžnika, npr.: Default Interest Clause; Illegality Clause; Eurodollar Disaster Clause; Tax Gross_up Clause, Pari Passu Representation; Negative Pledge Clause; Cross Default Clause; Currency Indemnity Clause.
4. kriza dolžnika oz. finančnega posrednika
4.1. moralni hazard na nivoju mednarodne institucije oz. posameznega privatnega subjekta
4.2. sistemski riziko - tender of tast resort funkcija.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 12.00 v RZ-201
 
Na vrh strani