EF SEB LU logo

Računovodstvo javnega sektorja

predmet

Cilji predmeta

Študente seznaniti s pomenom računovodstva za javni sektor.
Prikazati posebnosti pri prikazovanju sredstev in obveznosti do virov sredstev v javnem sektorju.
Študente seznaniti z novostmi na področju računovodstva javnega sektorja v mednarodnem prostoru

Vsebina predmeta

Zakonske podlage glede računovodstva javnega sektorja v Sloveniji (posredni in neposredni proračunski uporabniki)
Računovodstvo in proračun
Računovodstvo v javnih podjetjih
Računovodske rešitve v zavodih
Računovodske rešitve v državni upravi
Pomen in vrste kalkulacij pri proračunskih uporabnikih
Predračunavanje v javnem sektorju
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov v Sloveniji
Mednarodni računovodski standardi za javni sektor in predstavitev dosedanje njihove uporabe.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v D110
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • doc. dr. Barbara Mörec

 • Katedra za računovodstvo in revizijo (redna članica)
 • Katedra za denar in finance (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • petek ob 11.00 v Online
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani