EF SEB LU logo

Strateški management v športu

predmet

Cilji predmeta

- Študente seznaniti s procesom strateškega planiranja, uresničevanja strategij in strateške kontrole v dobičkovnih in nedobičkovnih športnih organizacijah.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse (rezultat tega je priprava kakovostne seminarske naloge, ki mora temeljiti na praktičnih primerih) ter na ta način študente usposobiti za nadaljnje poglobljeno strokovno in raziskovalno delo na področju strateškega managementa.
- študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje čim bolje uporabljati v praksi (torej pri študentih ustvariti široko bazo znanja, da se bodo lahko kasneje z dodatnimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju strateškega managementa).

Vsebina predmeta

1. Uvod v strateški management
2. Celovita analiza
3. Razvijanje strategij
4. Uresničevanje strategij in strateška kontrola
5. Strateški management v nedobičkovnih organizacijah

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.00 v P-327
 • Obisk na govorilnih urah obvezno najavite. To storite s kratkim sporočilom po e-pošti najkasneje do 10:00 ure na dan govorilnih ur.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • Govorilne ure samo po predhodnem dogovoru po elektronski pošti
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani