EF SEB LU logo

Habilitacije

 1. HABILITACIJSKA PODROČJA EF
 2. NOVA MERILA

 3. MERILA

  NAVODILA,PRILOGE in POJASNILA

  • Navodila za izvajanje (tehnična navodila), UPB št. 3, velja od 24. 9. 2021 dalje
  • Priloga EF k Merilom – Individualna interpretacija EF
  •   

   7. točka - pojasnilo:
   Izobraževanja, ki ustrezajo kriterijem priznavanja za potrebe habilitacije, lahko opravite na naslednje načine:
   - izobraževanja (seminarji, delavnice) s področja visokošolske didaktike, ki jih organiziramo v okviru Univerze v Ljubljani (na Ekonomski fakulteti, na drugih članicah, na rektoratu);
   - izobraževanja (seminarji, delavnice), ki jih organizira CMEPIUS. Podrobnejši program ter razpis posameznih delavnic s področja visokošolske didaktike se nahajata na tej povezavi;
   - izobraževanja (seminarji, delavnice), ki sodijo na področje visokošolske didaktike, v organizaciji drugih inštitucij; - izobraževanja na t. em. MOOC-ih oz. izvedenih predmetih online pri ponudnikih, kot so Coursera, edX, Canvas.net, Udacity ipd. (V tem okviru se lahko udeležite tudi predmetov, ki sodijo na vaše strokovno področje, saj je fakulteti pomembno tudi, da se vsi srečamo z "online" izkušnjo. Na ta način boste lahko primerjali vašo klasično izvedbo predmeta z online izvedbo).


  • Sklep 31. seje Senata UL z dne 20. 10. 2020 - možnost uveljavljanja specifičnih okoliščin pri izkazovanju pogoja delovanja v tujini zaradi pandemije COVID-19
  • Sklep 27. seje Senata UL z dne 21. 4. 2020 - posledice pandemije COVID-19 (neprekinjeno delovanje v tujini in podaljšanje dobe izvolitve). Dopolnitev sklepa Senata UL - dopis z dne 19. 2. 2021
  • NOVO: Sklep 11. seje Senata UL z dne 25. 10. 2022 prenehanje veljavnosti zgornjih dveh sklepov z dnem 1. 1. 2023.

  OBRAZCI

 4. DRUGE PRAVNE PODLAGE
 5. POVEZAVE

Dodatne informacije

Na vrh strani