EF FELU logo

Habilitacije

 1. HABILITACIJSKA PODROČJA EF

 2. NOVA MERILA

 3. MERILA

  NAVODILA,PRILOGE in POJASNILA

  • Navodila za izvajanje novih Meril
  • Priloga EF k Merilom – Individualna interpretacija EF
  •   

   7. točka - pojasnilo:
   Kandidati za prva in ponovna imenovanja v naziv redni profesor, izredni profesor in docent ter za vse nazive znanstvenih delavcev morajo predstaviti za vsako imenovanje vsaj en raziskovalni članek v okviru raziskovanih seminarjev na EF UL. Udeležba na teh izobraževanjih se dokazuje s potrdilom Službe za znanstvenoraziskovalno delo EF UL.

     

   8. točka - pojasnilo:
   Izobraževanja, ki ustrezajo kriterijem priznavanja za potrebe habilitacije, lahko opravite na naslednje načine:
   - izobraževanja (seminarji, delavnice) s področja visokošolske didaktike, ki jih organiziramo v okviru Univerze v Ljubljani (na Ekonomski fakulteti, na drugih članicah, na rektoratu);
   - izobraževanja (seminarji, delavnice), ki jih organizira CMEPIUS. Podrobnejši program ter razpis posameznih delavnic s področja visokošolske didaktike se nahajata na tej povezavi;
   - izobraževanja (seminarji, delavnice), ki sodijo na področje visokošolske didaktike, v organizaciji drugih inštitucij; - izobraževanja na t. i. MOOC-ih oz. izvedenih predmetih online pri ponudnikih, kot so Coursera, edX, Canvas.net, Udacity ipd. (V tem okviru se lahko udeležite tudi predmetov, ki sodijo na vaše strokovno področje, saj je fakulteti pomembno tudi, da se vsi srečamo z "online" izkušnjo. Na ta način boste lahko primerjali vašo klasično izvedbo predmeta z online izvedbo).


  • Gostovanje na tuji Univerzi – pojasnilo

  OBRAZCI

  DOKUMENTI V ANGLEŠKEM JEZIKU

 4. STARA MERILA

 5. DRUGE PRAVNE PODLAGE

 6. POVEZAVE

Dodatne informacije

Na vrh strani