EF FELU logo

Ekonometrija 2

predmet

Cilji predmeta

- Poglobiti in razširiti temeljne ekonometrične postopke in tehnike s področja mikroekonometrije in analize časovnih vrst.
- Usposobiti kandidate za uspešno uporabo ekonometričnim metod pri znanstvenem in raziskovalnem delu.

Vsebina predmeta

1. Cenilka največjega verjetja
2. Modeli binarne izbire
3. Modeli multinomialne izbire
4. Bivariatni in mulrivariatni modeli izbire
5. Odvisne spremenljivke z omejitvami
6. Nenaključna izbira vzorca
7. Panelni podatki in linearni regresijski model
8. Panelni podatki z diskretnimi odvisnimi spremenljivkami
9. Modeli časovnega razmika in zvezni časovni modeli

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 • Skype: saso.polanec 
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 9.15 v RZ-206
 • red. prof. dr. Igor Masten

 • Katedra za denar in finance (redni član)
 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • torek ob 8.30 v RZ-205
 
Na vrh strani