EF FELU logo

Makroekonomija 3

predmet

Cilji predmeta

- Dobiti vpogled in občutek za medsebojno povezanost makroekonomskih kategorij in vprašanj z zgraditvijo makroekonomskega modela.
- Seznaniti se z najnovejšimi dosežki, razpravami in raziskavami na področju makroekonomije.
- Proučiti prepletenost trgov proizvodov, proizvodnih faktorjev, finančnih trgov in trgov nepremičnin.
- Povezati mikroekonomske in makroekonomske pojave.
- Proučiti posamezna makroekonomska področja s poudarkom na analizi in empiriji.
- Nameniti posebno pozornost makroekonomskim vprašanjem v Sloveniji in v EU.

Vsebina predmeta

1. Makroekonomski model agregatne ponudbe in povpraševanja, določanja ravni in rasti cen ter obsega proizvodnje
2. Novejši modeli gospodarske rasti z implikacijami za politiko rasti
3. Realni poslovni cikli
4. Potrošnja, investicije, nezaposlenost
5. Inflacija in denarna politika
6. Proračunski primanjkljaj in fiskalna politika
7. Koordinacija ekonomskih politik znotraj EU

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 • Skype: saso.polanec 
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 9.15 v RZ-206
 • red. prof. dr. Igor Masten

 • Katedra za denar in finance (redni član)
 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • torek ob 8.30 v RZ-205
 
Na vrh strani