EF FELU logo

Družbena odgovornost podjetja

predmet

Cilji predmeta

- Razviti sposobnosti za razmišljanje in delovanje, ki je družbeno in okoljsko odgovorno.
- Naučiti se odločati oziroma sprejemati poslovne odločitve, ki so v korist trajnostnega razvoja.
- Razumeti kritične izzive in trende na področju družbene odgovornosti podjetja.
- Razviti sposobnosti za razvijanje in uresničevanje strategij, ki vključujejo družbeno in okoljsko odgovornost.

Vsebina predmeta

1. Uvod v družbeno odgovornost podjetja (angl. corporate social responsibility) oziroma prispevek podjetja k trajnostnemu razvoju (angl. corporate sustainability) - razumevanje osnovnih problemov, zaradi katerih se podjetja odločajo bolj družbeno odgovornost poslovati, in pregled trenda družbene odgovornosti po svetu. Kaj moramo vedeti o filozofiji (teorijah) družbene odgovornosti?

2. Model družbene odgovornosti – metodološko orodje za doseganje večje družbene odgovornosti. Analiza izhodiščnih dejavnikov v podjetju in prvi izzivi: kako lahko z dobrim vodenje in ustrezno organizacijsko kulturo dosegamo cilje družbene odgovornosti? Primeri najuspešnejših tujih podjetij!

3. Oblikovanje poslanstva in vizije, ki vključujejo vsebine družbene odgovornosti.

4. Razvijanje poslovne strategije, ki vključujejo vsebine družbene odgovornosti. Oblikovanje primerne organizacijske strukture za večjo uspešnost doseganja ciljev družbene odgovornosti.

5. Stroški družbene odgovornosti v kalkulacijah in investicijskih odločitvah; obvladovanje tveganj v okviru računovodstva in managementa družbene odgovornosti.

6. Razvijanje sistemov za celovito merjenje uspešnosti poslovanja (s poudarkom na vsebinah družbene odgovornosti).

7. Razvijanje celovitih sistemov za nagrajevanje zaposlenih, da bi hih motivirali k večji družbeni odgovornosti.

8. Poročanje o družbeni odgovornosti podjetja.

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • četrtek ob 14.00 v P-325
 
Na vrh strani