EF FELU logo

Družbena odgovornost podjetja

predmet

Cilji predmeta

- Razviti sposobnosti za razmišljanje in delovanje, ki je družbeno odgovorno.
- Naučiti se odločati oziroma sprejemati poslovne odločitve, ki so v korist trajnostnega razvoja.
- Razumeti kritične izzive in trende na področju družbene odgovornosti podjetja.
- Razviti sposobnosti za razvijanje in uresničevanje strategij, ki vključujejo družbeno odgovornost.
- Osvojiti veščine za načrtovanje in uresničevanje družbeno odgovornih projektov s pomembnimi družbenimi in poslovnimi učinki.

Vsebina predmeta

1. Uvod v družbeno odgovornost podjetja (angl. corporate social responsibility) oziroma trajnostno naravnanost poslovanja (angl. corporate sustainability) - razumevanje osnovnih problemov, zaradi katerih se podjetja odločajo bolj družbeno odgovornost poslovati, in pregled trenda družbene odgovornosti po svetu. Kaj moramo vedeti o filozofiji (teorijah) družbene odgovornosti?

2. Model trajnostne naravnanosti poslovanja (angl. The Corporate Sustainability Model) – metodološko orodje za doseganje večje družbene uspešnosti (angl. sustainability performance) in večjih družbenih učinkov (angl. social impacts) projektov, ki jih izvajajo podjetja.

3. Projektno delo s slovenskimi podjetji: nadgradnja njihovih družbeno odgovornih projektov in aktivnosti, da bi dosegli večje družbene učinke. Vsako leto izberemo nove resnične izzive in v okviru njih:

- analiziramo, katere družbene, okoljske ali ekonomske probleme skuša rešiti načrtovani projekt? Utemeljimo njihovo relevantnost;
- določimo cilje družbeno odgovornih projektov in razvijemo logične modele (angl. program logic models) zanje;
- predvidimo družbene, okoljske in ekonomske učinke ter kako to vpliva na uspešnost poslovanja podjetja;
- razvijemo kazalce za strateško in operativno kontrolo;
- načrtujemo komuniciranje, da bi zagotovili želene učinke.

Slovenska podjetja vse bolj sledijo najboljšim svetovnim praksam na področju družbene odgovornosti in trajnostne naravnanosti poslovanja. Izzivi, s katerimi se soočajo tuja podjetja, pa so enaki tudi pri nas: kako zagotoviti, da bodo projekti dosegli želene družbene, okoljske in ekonomske učinke in dvignili ugled podjetja?

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • četrtek ob 14.00 v P-325
 
Na vrh strani