EF SEB LU logo

Finančni management

predmet

Cilji predmeta

Temeljni namen predmeta je študente seznaniti s tistimi spoznanji sodobne teorije poslovnih financ, ki so našla svoje mesto v praksi.

Študentje bodo usvojili načine praktičnega reševanja poslovnofinančnih problemov z uporabo obstoječih modelov, pri čemer je namen vzpodbuditi študentovo ustvarjalnost pri ustreznih prilagoditvah obstoječih modelov, ki se uporabljajo za reševanje tovrstnih problemov.

Vsebina predmeta

Uvod: podjetje in korporativno upravljanje
Računovodski izkazi in finančna analiza
Časovna vrednost denarja in obrestne mere
Vrednotenje obveznic, projektov in podjetij
Tveganje in donosnost ter stroški kapitala
Struktura kapitala in politika izplačil
Upravljanje obratnega kapitala

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • torek ob 13.00 v RZ-204
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom na stalnem naslovu:https://uni-lj-si.zoom.us/j/695981103
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 11.00 v On-line
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. Povezava na klic - https://uni-lj-si.zoom.us/j/98384773824.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani