Računovodstvo za managerje

Cilji predmeta

Osnovna načela stroškov in managerskega računovodstva bodo pri predmetu obravnavana skupaj s primeri iz prakse z namenom doseganja naslednjih ciljev:
- razumevanje in prepoznavanje primerov variabilnih in fiksnih stroškov ter razlaga razlik v vedenju teh kategorij stroškov
- definicija in primeri neposrednih in posrednih stroškov ter klasifikacij stroškov
- računanje točke preloma
- razlikovanje med procesnimi stroški in stroški naročanja ter prepoznavanje podjetij, ki uporabljajo eno izmed teh kategorij
- razlaga glavnih razlik med stroški po aktivnostih poslovnega procesa in tradicionalnim stroškovnim sistemom ter njun izračun
- razlikovanje med relevantnimi in irelevantnimi stroški in odločitvami
- razumevanje zakaj organizacije vodijo proračun in razumevanje kritik vodenja proračuna
- razumevanje vpliva poslovne strategije na upravljalsko računovodstvo

Vsebina predmeta

1. Klasifikacije in koncepti stroškov,
obnašanje stroškov.
2. Analiza stroškov, količine in dobička
3. Tradicionalni stroški
4. Stroški po aktivnostih poslovnega procesa
5. Relevantni stroški za odločanje
6. Poslovodno računovodstvo za strateško
odločanje
7. Vodenje in urejanje proračuna

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v D110
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • torek ob 13.00 v RZ-204
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom na stalnem naslovu:https://uni-lj-si.zoom.us/j/695981103
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani