Finančni management v zdravstvenih organizacijah

Cilji predmeta

Cilj tega predmeta je študentom pomagati razumeti finančne vidike delovanja in upravljanja zdravstvenih organizacij. Na praktičnih primerih in z uporabo konceptov moderne finančne teorije bodo študentje spoznali finančni management v različnih organizacijskih oblikah zdravstvenih organizacij. Predmet se osredotoča na finančne principe in proces finančnega odločanja v teh organizacijah, s posebnimi poudarki na temah, kot so vrednotenje finančnih naložb, odločanje o dolgoročnih naložbah v osnovna sredstva in upravljanje z kratkoročnimi in dolgoročnimi sredstvi. Študentje bodo tako spoznali koncepte, ki so osnova za sprejemanje finančnih odločitev v zdravstvenih organizacijah in se jih bodo tudi naučili uporabljati v okviru različnih ponudnikov zdravstvenih storitev v praksi.

Vsebina predmeta

1. Uvod v finančni management zdravstvenih organizacij
2. Analiza finančnih izkazov
3. Tveganje in donosnost
4. Časovna vrednost denarja in vrednotenje naložb
5. Obnašanje stroškov
6. Finančni trgi in institucije
7. Dolgoročne naložbe v osnovna sredstva in njihovo financiranje
8. Dolgoročni viri financiranja zdravstvenih organizacij
9. Upravljanje z obratnim kapitalom
10. Preoblikovanje (prestrukturiranje) zdravstvenih organizacij

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 13.00 v RZ-204
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom na stalnem naslovu:https://uni-lj-si.zoom.us/j/695981103
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani