EF SEB LU logo

Statistika v zdravstvu

predmet

Cilji predmeta

* Seznaniti študenta z naborom in uporabnostjo statističnih metod in s statističnimi informacijami o zdravstvu in njegovem okolju kot osnove za sprejemanje poslovnih oz. ekonomskih odločitev v razmerah negotovosti.
* Usposobiti študenta za samostojno statistično raziskovanje na različnih ravneh zdravstvenega sistema.
* Usposobiti študenta za vrednotenje rezultatov statističnih raziskovanj, ki jih pripravljajo specializirane raziskovalne agencije, in podatkov uradne statistike.

Vsebina predmeta

1. Uvodne teme (namen predmeta; vloga in obseg statistike v zdravstvu, povezanost statistike v zdravstvu z drugimi področji statistike; posebnosti statistike zdravstva).
2. Splošni koncepti in statistični indikatorji po osnovnih področjih statistike v zdravstvu (demografski in socialno-ekonomski dejavniki in drugi dejavniki zdravja; zdravje prebivalstva; zdravstveni sistemi; zaščita in preventiva; zmogljivosti in izraba zmogljivosti v zdravstvu; finansiranje zdravstva).
3. Klasifikacije v statistiki zdravstva (splošne in posebne).
4. Satelitski računi za zdravstvo.
5. Domače in tuji viri podatkov o statistiki v zdravstvu.
6. Statistična analiza v zdravstvu.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.00 v R-405
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.00 v R-412
 • red. prof. dr. Jože Sambt

 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
 • Katedra za ekonomijo (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.30 v R-415
 
Na vrh strani