EF SEB LU logo

Sustainomics in Tourism

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti slušatelje s problematiko trajnostnega razvoja v turizmu in z osnovami politike, s poudarkom na ekonomiji okolja in monetarizaciji ekoloških dobrin.
- Podati osnovna izhodišča za trajnostno (vključno ekonomsko) obnašanje posameznih subjektov turističnega gospodarstva - tako na nacionalni kot tudi na podjetniški ravni poslovanja.
- Poudariti ekonomsko dimenzijo v kotekstu trajnosti in odgovornosti.

Vsebina predmeta

1. Uvod
2. Turizem
3. Vplivi turizma na okolje
3.1. Vplivi na ekonomsko okolje
3.2. Vplivi na naravno okolje
3.3. Vplivi na kulturno okolje
3.4. Vplivi na socialno okolje
3.5. Nasprotje med ekologijo in ekonomijo
4. Veda o trajnosti
4.1. Ekonomski vidiki trajnosti
4.2. Ekološki vidiki trajnosti
4.3. Politični vidiki trajnosti
4.4.Multidisciplinarnost vede o trajnosti
5. Teorije o nastanku in odpravljanju ekološke škode
6. Ekološka politika v turizmu
7. Instrumenti ekološke politike in njihova aplikacija na turizem
7.1. Administrativni
7.2. Fiskalni
7.3. Tržni
7. Monitoring okoljskih vplivov in kazalniki
8. Uresničljivost ekološke politike
9. Študije primerov iz prakse
10. Paradigma trajnostnega turizma

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 8.00 v RZ-101
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodni najavi po elektronski pošti na naslov tanja.mihalic@ef.uni-lj.si
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani