EF SEB LU logo

Angleški jezik za posl. in eko. vede 2

predmet

Cilji predmeta

Predmet sistematično gradi znanje poslovne in ekonomske terminologije v angleškem jeziku. Razvija govorne in pisne oblike poslovnega komuniciranja v angleškem jeziku. Študentom omogoča, da znanje angleškega jezika umestijo v sodobno poslovno okolje in jih usposablja za učinkovito rabo angleške študijske in referenčne literature.

Vsebina predmeta

Predmet obravnava besedila in poslovne primere s področja podjetništva, mednarodne trgovine, trženja, finančnega in borznega poslovanja, računovodstva in revizije ter združitev in prevzemov. Študenti urijo govorno in pisno komunikacijo v obliki simuliranih sestankov in predstavitev poslovnih primerov. Obravnavane teme se vsebinsko navezujejo na strokovna področja visoke poslovne šole.

Pričakovano predznanje: Znanje angleškega jezika na stopnji B1-B2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani