EF SEB LU logo

Računovodstvo podjetnikov

predmet

Cilji predmeta

Naučiti študente, da bodo:
- znali oceniti pomen računovodstva za samostojnega podjetnika
- razlikovali med računovodstvom samostojnega podjetnika in računovodstvom podjetja
- obvladali vodenje poslovnih knjig in računovodskih poročil za podjetnika
- znali sestaviti bonitetno poročilo za samostojnega podjetnika v primeru najemanja posojil pri bankah
- znali pripraviti informacije za odločanje samostojnega podjetnika

Vsebina predmeta

Opredelitev samostojnih podjetnikov,
poslovne knjige in evidence podjetnikov posameznikov, knjigovodske listine, sredstva in obveznosti do virov sredstev in njihovo prevrednotenje, stroški in prihodki, poslovni izid, popis sredstev in obveznosti do njihovih virov, evidence prejetih in izdanih listin
poslovne knjige in izkazi velikih in srednjih podjetnikov, kontni načrt, primerjava računovodskih rešitev za samostojne podjetnike posameznike v Sloveniji in v izbranih državah ter npomen računovodstva za odločanje posameznikov in za izdelavo bonitetnih poročil

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • petek ob 9.00 v P306
 
Na vrh strani