Računovodstvo turističnih organizacij

Cilji predmeta

- Spoznati posebnosti računovodstva v turizmu.
- Razviti znanje za oblikovanje računovodskih poročil v turizmu.
- Zaznati posebnosti pri organizacij stroškovnega računovodstva v turizmu.
- Spoznati, kako je treba predračunavanati in obračunavati dinamične gospodarske kategorije v turizmu, da bo mogoča tudi mednarodna primerjava temeljnih računovodskih poročil v turizmu.

Vsebina predmeta

1. Vloga računovodstva pri mednarodnih primerjavah turističnih organizacij
2. Zahteve računovodstva glede na USALI
3. Posebnosti računovodstva v posameznih vrstah turističnih dejavnostih
4. Posebnosti vrst in načinov izkazovanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v posameznih vrstah turističnih organizacij
5. Posebnosti pri razčlenjevanju in merjenju prihodkov v turističnih organizacijah
6. Posebnosti razčlenjevanja stroškov in odhodkov v turističnih organizacijah
7. Posebnosti razčlenjevanja in merjenja poslovnih izidov v turističnih organizacijah
8. Oblika izkaza poslovnega izida v turističnih organizacijah
9. Kalkulacije v turističnih organizacijah
10. Predračunavanje in obračunavanje gospodarskih kategorij po posameznih ravneh odločanja v turističnih organizacijah

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 15.00 v P-214/I
  • Zaradi boljše organizacije govorilnih ur (časovni razpored študentov) vas prosim, da se na govorilne ure najavite po e-mailu. Hvala lepa, Maja Zaman Groff
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani