Business Process Modelling

Cilji predmeta

- Spoznati in razumeti, kdaj se odločati za modeliranje poslovnih procesov.
- Spoznati in razumeti pomen dobrih modelov procesov pri doseganju konkurenčne prednosti poslovanja.
- Spoznati in razumeti tehnike modeliranja poslovnih procesov in njihovo izbiro.
- Spoznati in razumeti pristope ter ključne dejavnike uspeha pri projektih modeliranja poslovnih procesov.
- Spoznati in razumeti napotke in tehnike za preprečevanje neuspehov pri projektih modeliranja procesov.
- Spoznati in razumeti opredeljevanje mer za ocenjevanje uspešnosti procesov.
- Usposobiti za samostojno odločanje o modeliranju poslovnih procesov, za izbiro tehnike in orodja, izvedbo modeliranja, ocenjevanje procesov ter predstavitev analize/rezultatov naročniku.

Vsebina predmeta

1. Uvod v modeliranje poslovnih procesov
2. Določanje vizije procesov in namena projekta modeliranja
3. Zajemanje znanja o poslovnih procesih
4. Tehnike modeliranja
5. Vizualizacija procesov
6. Vrednotenje (merjenje) poslovnih procesov
7. Simulacijsko modeliranje poslovnih procesov
8. Izbira orodij za modeliranje
9. Ključni dejavniki uspeha pri projektih modeliranja procesov

Nosilci predmeta

  •  
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mojca-indihar-štemberger-9a49826a/ 
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 11.00 v R-404
  • https://uni-lj-si.zoom.us/j/99826717981
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani