EF SEB LU logo

Statistična analiza

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati in nadgraditi poznavanje osnovnih statističnih metod.
- Pridobiti osnovna znanja s področja vzorčenja, ocenjevanja parametrov in proučevanja odvisnosti pojavov.
- Spoznati in samostojno uporabljati izbrano statistično programsko orodje.
- Razvijati kritično razmišljanje in sklepanje na podlagi podatkov.

Vsebina predmeta

- Ponovitev osnovnih statističnih pojmov in osnovne opisne statistike
- Verjetnostne porazdelitve: splošni pojmi, normalna porazdelitev,
standardizirana normalna porazdelitev
- Osnove vzorčenja (enostavno slučajno vzorčenje): slučajna izbira enot, vzorčna ocena, cenilka, porazdelitev vzorčnih ocen
- Ocenjevanje parametrov z velikimi vzorci: točkovna in intervalna ocena
- Vzorčenja z omejitvami
- Teoretične osnove statističnega preizkušanja domnev: ničelna in alternativna domneva, napaka 1. in 2. vrste, postopek preizkušanja domnev
- Preizkušanje domnev: o aritmetični sredini (in o razliki aritmetičnih sredin), o varianci (in o enakosti varianc), o deležu enot
- Enostavna in multipla linearna regresijska funkcija (izgradnja
regresijskega modela, ocenjevanje parametrov in preizkušanje domnev
o parametrih regresijske funkcije, izračun mer korelacije)
- Analiza odvisnosti med opisnimi spremenljivkami
- Neparametrični testi
- Analiza časovnih vrst: osnovni pojmi, linearni in eksponentni trend, periodična komponenta

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.15 v RZ-403
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 11.00 v RZ-403
 • Spoštovani študenti! Govorilne ure bodo potekale na podlagi predhodnega dogovora v živo ali preko aplikacije Zoom na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99335133867.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 15.00 v Zoom Room
 • Join Zoom Meeting https://uni-lj-si.zoom.us/j/98328916611?pwd=TFlwZGhaV3JjMEZpMDNMdnh4Zk90Zz09 Meeting ID: 983 2891 6611 Passcode: 600451
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani