EF SEB LU logo

Ekonomika energetike

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študente s tem, kako je mogoče ekonomsko teorijo uporabiti za analizo energetskih trgov in z energetskimi dejavnostmi povezanih okoljevarstvenih problemov.
- Seznaniti študente tudi s teorijo in prakso liberalizacije in regulacije energetskih trgov ter z aktualnim stanjem in problemi na tem področju.

Vsebina predmeta

1. Energetske dejavnosti in pomen energije kot proizvodnega vira: svetovni pregled, EU in Slovenija
2. Prestrukturiranje energetskih dejavnosti: tržna struktura, organizacija in lastništvo
3. Liberalizacija in regulacija energetskih trgov
4. Posebnosti poslovanja in oblikovanje novih strategij energetskih podjetij
5.Analiza izbranih energetskih sektorjev v EU in v svetu
- Svetovni trg nafte
- Elektroenergetski sektor
- Sektor zemeljskega plina
6. Analiza elektroenergetskih trgov
- Ponudba in povpraševanje
- Trg na debelo
- Trg na drobno
- Izravnalni trg
- Trgovanje z električno energijo
- Obvladovanje tveganj pri trgovanju z električno energijo
7. Okoljevarstveni problemi v energetiki
- Kjotski protokol in trgovanje z emisijami
- Spodbujanje obnovljivih virov energije (OVE)
- Učinkovita raba energije (URE)

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.30 v RZ-406
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 10.00 v Zoom
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru (https://uni-lj-si.zoom.us/j/94509485924).
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • red. prof. dr. Jelena Zorić

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 13.30 v RZ-405
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru na Zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97063957169.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani