EF SEB LU logo

Ekonomika energetike

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študente s tem, kako je mogoče ekonomsko teorijo uporabiti za analizo energetskih trgov in z energetskimi dejavnostmi povezanih okoljevarstvenih problemov.
- Seznaniti študente tudi s teorijo in prakso liberalizacije in regulacije energetskih trgov ter z aktualnim stanjem in problemi na tem področju.

Vsebina predmeta

1. Energetske dejavnosti in pomen energije kot proizvodnega vira: svetovni pregled, EU in Slovenija
2. Prestrukturiranje energetskih dejavnosti: tržna struktura, organizacija in lastništvo
3. Liberalizacija in regulacija energetskih trgov
4. Posebnosti poslovanja in oblikovanje novih strategij energetskih podjetij
5.Analiza izbranih energetskih sektorjev v EU in v svetu
- Svetovni trg nafte
- Elektroenergetski sektor
- Sektor zemeljskega plina
6. Analiza elektroenergetskih trgov
- Ponudba in povpraševanje
- Trg na debelo
- Trg na drobno
- Izravnalni trg
- Trgovanje z električno energijo
- Obvladovanje tveganj pri trgovanju z električno energijo
7. Okoljevarstveni problemi v energetiki
- Kjotski protokol in trgovanje z emisijami
- Spodbujanje obnovljivih virov energije (OVE)
- Učinkovita raba energije (URE)

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.30 v RZ-406
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v Zoom
 • Prosim, da se na govorilne ure predhodno najavite preko e-pošte.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • izr. prof. dr. Jelena Zorić

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • petek ob 13.00 v RZ-405
 • Prosim, da se predhodno najavite na govorilne ure po elektronski pošti.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani