Metode in tehnike raziskovalnega dela

Cilji predmeta

Pri predmetu bo študent osvojil naslednja znanja:
• Seznaniti se z zbiranjem kvalitativnih in kvantitativnih podatkov.
• Analizirati kvalitativne podatke.
• Razširiti in poglobiti znanje o analizi kvantitativnih podatkov z metodami multivariatne statistične analize.
• Seznaniti se s statističnim programom R.
• Razviti sposobnost uporabe statistične metodologije pri analizi ekonomskih pojavov.

Vsebina predmeta

1. Uvod v statistično analizo.
2. Uvod v kvalitativno, kvantitativno in mešano metodologijo.
3. Zbiranje kvalitativnih podatkov (intervju, fokusne skupine) in analiza kvalitativnih podatkov.
4. Anketna metodologija.
5. Vzorčenje in inferenčna statistika (intervalne ocene, parametrično in neparametrično preizkušanje domnev).
6. Analiza kategorialnih spremenljivk
7. Korelacijska in regresijska analiza (preverjanje predpostavk, uporaba umetnih spremenljivk, interakcij, transformacije z logaritmom ipd.), večnivojska regresija.
8. Logistična regresija
9. Metoda glavnih komponent
10. Faktorska analiza
11. Razvrščanje v skupine

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 10.00 v RZ-401
  • Office hours by appointment only by e-mail. On request, office hours can also be held at the ZOOM: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93923981634
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani