EF SEB LU logo

Insolvenčno pravo

predmet

Cilji predmeta

Cilj predmeta je, da študent spozna temeljno strukturo insolvenčnega prava in da pridobi osnovna teoretična in praktična znanja o pozitivno - pravni ureditvi insolvenčnega prava v Sloveniji.

S pomočjo tega znanja bo sposoben analizirati pozitivno pravno ureditev insolvenčnega prava z vidika učinkovitosti oziroma blaginje družbe kot celote.

Študent bo s tem usposobljen kritično vrednotiti in razumevati pravila nacionalne ureditve insolvenčnega prava, s čimer se študent usposobi za aplikativno, samostojno, strokovno kritično in odgovorno delo.

Vsebina predmeta

I. Uvodno - Pojem insolvenčno pravo

II. Normativna analiza insolvenčnega prava
1. Namen in cilji insolvenčnega
2. Pravočasna uvedba insolvenčnih postopkov
3. Razmerje med reorganizacijo in likvidacijo (stečajem)
4. Redistribucija (pred)insolvenčnih upravičenj
5. Ratio osebnega stečaja z vidika ekonomske analize prava

III. Analiza pozitivno - pravne ureditve insolvenčnega prava
1. Finančno poslovanje pravnih oseb
2. Insolventnost
3. Vrste insolvenčnih postopkov
4. Dolžnosti dolžnika ob nastopu insolventnosti
5. Temeljne značilnosti posameznih postopkov
6. Osebni stečaj

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 9.00 v ZOOM
  • Prosim za predhodni dogovor preko maila, da lahko pošljem ZOOM vabilo
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani