EF SEB LU logo

Razvoj poslovnih spretnosti 1 / Business skills development 1

predmet

Cilji predmeta

Študent pridobi osnovni vpogled, praktične izkušnje in spretnosti pri uporabi različnih pristopov, metod, tehnik in orodij, ki jih uporabljajo podjetja in druge organizacije za namene analize, razvoja, preizkušanja, vpeljave in uporabe novosti pri svojem poslovanju.

Vsebina predmeta

V okviru predmeta bodo študentje pridobili spretnosti, to je sposobnosti in zmožnosti, ki jih študenti pridobijo namensko in na sistematičen način in jim zagotavljajo tekoče opravljanje kompleksnih aktivnosti in zadolžitev pri poslovanju organizacij, ki vključujejo različne ideje, orodja in medsebojno komunikacijo.

Spoznali bodo namen, uporabo ter prednosti in slabosti različnih pristopov, metod, tehnik in orodij, ki jih uporabljajo podjetja in druge organizacije za namene analize, razvoja, preizkušanja, vpeljave in uporabe novosti pri svojem poslovanju.

 
Na vrh strani