EF SEB LU logo

Sistemi plač in nagrajevanja

predmet

Cilji predmeta

- Pridobiti znanje o različnih sestavinah in njihovi povezanosti v sisteme plač in nagrajevanja.
- Razumeti strateški pristop k oblikovanju sistemov plač in nagrajevanja.
- Pridobiti znanje za oblikovanje sistemov plač in nagrajevanja, ki bodo podpirali doseganje uspešnosti posameznika, skupin in podjetja.
- Spoznati posebnosti plač in nagrajevanja za različne skupine zaposlenih.
- Pridobiti sposobnost prenosa teoretičnih spoznanj na oblikovanje konkretnih sistemov plač in nagrajevanja.

Vsebina predmeta

1. Osnovni pojmi in sestavine sistemov plač in nagrajevanja
1.1. Sestavine plač in nagrajevanja
1.2. Model plač in nagrajevanja
2. Oblikovanje strategije plač in nagrajevanja
3. Določanje osnovnih plač
3.1. Metode za vrednotenje dela
3.2. Notranja usklajenost sistema osnovnih plač
4. Programi plačevanja po uspešnosti
4.1. Uspešnost posameznika
4.2. Skupinska uspešnost
4.3. Uspešnost podjetja
5. Sistemi plač in nagrajevanja za različne skupine zaposlenih
5.1. Managerji
5.2. Strokovnjaki
5.3. Prodajalci
6. Nagrade in priznanja
6.1. Formalne nagrade in priznanja
6.2. Neformalne nagrade in priznanja

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 16.00 v P-313
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru. Če želite, pa se ob spoštovanju pogojev PCT lahko srečamo tudi v živo, prav tako po predhodnem dogovoru prek e-pošte.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani