EF SEB LU logo

Sodobno podjetništvo

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati sodobna področja podjetniške teorije.
- Osvojiti ključne podjetniške koncepte, povezave med koncepti in pristope k razvijanju podjetniške misli.
- Spoznati genezo podjetniške priložnosti.
- Osvojiti osnovne principe podjetniške miselnosti. Razumeti vedenjske, kognitivne in psihološke značilnosti podjetnika.
- Spoznati podjetniške vire in oblike nefinančnega kapitala podjetnika.
- Razumeti vlogo podjetništva v obstoječih podjetjih in poznati značilnosti start-up podjetništva, dinamičnega podjetništva, socialnega podjetništva in družinskega podjetništva.
- Razumeti vlogo podjetništva kot dejavnika gospodarskega razvoja in argumente za ekonomsko politiko v podporo podjetništvu.

Vsebina predmeta

1) Podjetniška perspektiva. Zakaj je pomembna?.
2) Podjetniške priložnosti. Kako nastanejo? Kako jih iskati? Razvijanje podjetniških priložnosti.
3) Podjetnik posameznik. Zakaj nekateri posamezniki - in ne drugi - odkrijejo in izkoriščajo podjetniške priložnosti? Motivacija za podjetništvo. Kognitivne značilnosti podjetnikov.
4) Podjetniški timi.
5) Nefinančni kapital podjetnika (socialni kapital, psihološki kapital in podjetniške mreže).
6) Podjetniški viri. Na virih osnovana teorija podjetja, bootstrapping, bricolage.
7) Kjer se konča podjetništvo in začne management. Start-up podjetništvo. Dinamično podjetništvo. Notranje podjetništvo.
8) Socialno podjetništvo.
9) Kontekst podjetniški aktivnosti. Razlike med panogami dejavnosti.
10) Ekonomska politika v podporo podjetništvu.
11) Neuspeh v podjetništvu.

Nosilci predmeta

 •  
 • LinkedIn: Mateja Drnovšek 
 •  
 • Skype: mateja_drnovsek 
 • Govorilne ure
 • Govorilne ure so po predhodnem dogovoru po e-mailu:mateja.drnovsek@ef.uni-lj.si. Office hours are coordinated per request on e-mail: mateja.drnovsek@ef.uni-lj.si
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • sreda ob 15.00 v Online*
 • *Zoom meeting: https://ef-ul.zoom.us/j/99118861202. Če se boste govorilnih ur udeležili, se prosim pred tem najavite po emailu.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani