EF SEB LU logo

Service Design and Innovations in Tourism

predmet

Cilji predmeta

Predmet omogoča razumevanje narave turističnih doživetij in posamezniku poda uvid in znanje na področju novih pristopov v procesu oblikovanja inovativnih turističnih proizvodov, ki imajo potencial valorizacije v praksi.
Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- Sposobnost aktivne participacije v oblikovanju turističnih proizvodov.
- Razvoj inovativnih k porabniku usmerjenih turističnih proizvodov.
- Sposobnost določanja cen za turistične proizvode.
- Sposobnost timskega dela in sodelovanja.

Vsebina predmeta

1. Izkustvena ekonomija
2. Narava turističnih storitev in doživetij
3. Dizajn kot osnova za inoviranje in oblikovanje turističnih proizvodov
4. Inovacijski ekosistemi in zbiranje podatkov
5. Proces razvoja turističnih proizvodov
6. Sooblikovanje turističnih proizvodov
7. Določitev tem in oblikovanje zgodb v turizmu
8. Trajnostne inovacije
9. Vključevanje kakovosti in varnosti v oblikovanje turističnih proizvodov
10. Trženje in prodaja turističnih proizvodov
11. Določitev cen turističnih proizvodov
12. Oblikovanje celostnih turističnih doživetij

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • sreda ob 12.00 v RZ 306
 • https://uni-lj-si.zoom.us/j/3871849557
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 13.00 v RZ-106
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani