Neuroeconomics

predmet

Cilji predmeta

Cilj predmeta je študentom predstaviti področje nevroekonomije in jim omogočiti kritično vrednotenje raziskav s tega področja ter jih seznaniti z orodji in eksperimentalnimi metodami za raziskovanje na področju nevroekonomije.

Vsebina predmeta

1 Uvod in zgodovina nevroekonomije
• predstavitev vsebine predmeta in načina dela
• zgodovina nevroekonomije
2 Racionalnost in ekonomska teorija
• Klasična ekonomska teorija
• Neoklasika
• Keynes
• Friedman
• Vedenjska in eksperimentalna ekonomija
3 Osnove kognitivne nevroznanosti
• zgradba možganov
• živčni sistem
• kognitivni procesi (pozornost, spomin, čustva, reševanje izzivov, odločanje…)
• Metode za preučevanje možganov
• Uporaba v ekonomskih vedah
4 Tveganje, nagrade in negotovost
5 Proces odločanja
• hormoni
• geni
• čustva
• vrednotenje in odločanje na podlagi vrednosti
• koristi in stroški
6 Sodobne raziskave v nevroekonomiji
• trženje
• finance
7 Etična vprašanja

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 13.00 v RZ-204
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom na stalnem naslovu:https://uni-lj-si.zoom.us/j/695981103
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani