EF SEB LU logo

Rangiranja

 • Britanski poslovni časopis The Financial Times, ki je uveljavljen kot vodilna avtoriteta na področju izbire in rangiranja najboljših poslovnih šol na svetu, je uvrstil Ekonomsko fakulteto na lestvico » European Business Schoool Rankings 2018« med 95 najboljših evropskih poslovnih šol
  European Business School Rankings 2018
 • Program Ekonomske fakultete Poslovodenje in organizacija - IMB se je z uvrstitvijo na 83. mesto »FT Global Masters in Management ranking 2018« uvrstil med 100 najboljših programov na svetu s področja »Master in Management«. Program IMB je po kriteriju«vrednosti za denar« na tej lestvici uvrščen na 2. mesto med vsemi programi na svetu.
  European Business School Rankings 2018

 • Magistrski programi Ekonomske fakultete so na letvici Eduniversal 2018 uvrščeni med najboljše v Vzhodni Evropi in na ugledna mesta v svetovnem merilu:
  • Računovodstvo in revizija: 3. mesto (Vzhodna Evropa)
  • Bančni in finančni management: 1. mesto (Vzhodna Evropa)
  • Ekonomija: 2. mesto (Vzhodna Evropa)
  • Executive MBA: 3. mesto (Vzhodna Evropa)
  • Management: 5. mesto (Vzhodna Evropa)
  • Poslovna informatika: 2. mesto (Vzhodna Evropa)
  • Mednarodno poslovanje: 4. mesto (Vzhodna Evropa)
  • Trženje: 2. mesto (Vzhodna Evropa)
  • Javni sektor in ekonomika okolja: 3. mesto (Vzhodna Evropa
  • Podjetništvo: 35. mesto (globalno)
  • Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu: 25. mesto (globalno)
  • Turistični management: 9. mesto (globalno)
  • Kvantitativne finance in aktuarstvo: 20. mesto (globalno)
  • Management v športu: 8. mesto (globalno)
  • Poslovna logistika: 34. mesto (globalno)
Video o Ekonomski Fakulteti[+introtext+]
Metka Tekavčič

Prof. dr. Metka Tekavčič

Fakulteta smo ljudje, ki s kakovostjo svojega dela skrbimo za uresničevanje njenega poslanstva in njen ugled.

Na vrh strani