EF SEB LU logo

Turistična politika

predmet

Cilji predmeta

- Ponoviti in nadgraditi znanje o turizmu z dodiplomskega študija
- spoznati študente s pojmom in prikazom turistične politike
- razvoj oblike in instrumentov turistične politike in njena moč
- razvijanje zmogljivosti za oblikovanje in praktično uporabo instrumentov turistične politike na praktičnih primerih, ob upoštevanju omejitev v širšem okolju
- usposobiti študente uporabljati teoretično znanje na konkretnih primerih.

Vsebina predmeta

1. Uvod
2. Turistična politika
2.1. Definicija
2.2. Razvoj in učinki turizma
2.3. Razlogi za turistično politiko (gospodarski, kulturni, socialni, okoljski, politični)
2.4. Različne turistične politike (zaposlovanje, okoljska politika, konkurenčnost, regionalni razvoj; nacionalne, regionalne in politike turistične destinacije)
2.5. Instrumenti
2.6. Študije primerov: razvoj turizma in turistične politike
3. Vloga države
4. Turizem, globalizacija, liberalizacija in deregulacija
5. Vloga mednarodnih, nacionalnih in regionalnih turističnih organizacij
6. Turizem in turistična politika v EU
7. Strategija razvoja turizma in instrumenti turistične politike - študije primerov na nacionalni ravni in ravni EU

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 8.00 v RZ-101
 
Na vrh strani