Temelji managementa

Cilji predmeta

Predmet Temelji managementa na rednem študiju poslušajo študentje drugega letnika na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Namen predmeta je:

- študentom celovito predstaviti vsebine funkcij procesa managementa, od uvodnih izhodišč do zgodovinske evolucije managerskih teorij, ter vključitve sodobnih pogledov in pristopov novodobnega managementa,

- dati študentom vpogled v sodobne razsežnosti in izzive managerske prakse, ki se prepleta in dopolnjuje skozi managerske funkcije,

- sintetizirati znanja in teoretične koncepte dopolniti in podkrepiti s številnimi primeri iz prakse,

- usmeriti študente v samostojno iskanje aktualnih domačih in tujih virov, kar jim omogoči poglobljeno razumevanje procesa managementa,

- študente usmeriti v opazovanje in posledično v analizo razsežnosti managementa ob velikih izzivih sodobnega okolja, ki je vse bolj dinamično, nepredvidljivo, tvegano in kompleksno; ob tem naj bi študenti
razumeli kontekst spreminjajočega se okolja procesa managementa,

- namen predmeta ni v podajanju končnih resnic ali vseh možnih rešitev delovanja managementa v prihodnosti, temveč je namen v nakazovanju glavnih poti razvoja vede o managementu (npr.razvoja managementa znanja, organizacijskega učenja itd.),

- s pedagoškega vidika je namen predmeta v stopnjevanju ravni študentovih znanj; tako bo študent sposoben interpretirati osnovne pojme in koncepte managementa (najnižja taksonomska raven), ter znanje nadgraditi na zahtevnejšem, višjem nivoju, ki vključuje sintezo, analizo in vrednotenje obravnavanih konceptov,

- omogočiti študentom, da bodo teoretične koncepte lahko uporabili kot vir za aplikacijo in nadgradnjo empiričnih izkušenj v praksi,

- končni namen predmeta Temelji managementa je seveda bodoče managerje usposobiti za učinkovito poslovodenje managerskih funkcij in jih uravnotežiti s konkurenčnimi silami organizacijskega okolja, ter

- dati študentom navdih za nova iskanja in raziskovanja področja managementa.Vsebina predmeta

Vsebina predmeta se navezuje na obvezno študijsko literaturo:

Nov učbenik: Temelji management: Dimovski Vlado, Penger Sandra (založba Pearson Education), oktober 2007.Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.30 v R-407
 • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 13.00 v P-321
Na vrh strani