Temelji organiziranja in odločanja

Cilji predmeta

• Poglobiti znanja, pridobljena pri predmetih s področja managementa vezana na managersko funkcijo organiziranja in kontroliranja ter jih nadgraditi s sodobnimi pristopi k oblikovanju organizacij.
• Spoznati modele oblikovanja sodobnih organizacij v smeri razvoja učeče se organizacije.
• Spoznati teoretične podlage razvoja sodobnih organizacij.
• Aplicirati teoretična znanja na številne slovenske in tuje primere iz prakse.
• Seznaniti študenta s kompleksnostjo procesa odločanja v organizacijah.
• Zagotoviti znanja, ki bodo študentom omogočala analiziranje organiziranosti organizacij in razvijanje svetovalnih rešitev za izboljšanje le-te.
• Razviti instrumentarij za analitičen pristop k odločanju v kompleksnem poslovnem okolju.

Vsebina predmeta

Prek programa dela in študija bomo pri predmetu spoznali naslednja področja:

1. Izzivi organizacijskega okolja 21. stoletja in pomen učeče se organizacije
2. Vodenje učeče se organizacije
3. Model odločanja v učeči se organizaciji: FUTURE-O®
4. Odločitve o temeljih za začetek procesa strateškega razvoja
5. Odločitve o izgradnji podpornih okolij pri reorganizaciji podjetja
6. Odločitve o modelu vodenja in razvoju klime organizacijskega znanja
7. Odločitve o oblikovanju celovite strategije in strateških ciljev
8. Odločitve o oblikovanju in implementaciji učeče se organizacije
9. Odločitve o spremljanju procesa reorganizacije in vrednotenju dosežkov
10. Odločitve o zasidranju sprememb in širitvi koncepta učeče se organizacijske arhitekture

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.30 v R-407
  • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani