Metode raziskovalnega dela (dr. Dimovski Vlado)

Cilji predmeta

Osnovni namen predmeta je pripraviti študente za samostojno raziskovalno delo na področju poslovnih ved. Predmet uvaja študente v proces raziskovalnega dela v poslovnem svetu. Seznanja jih z ključnimi koncepti, metodami in tehnikami raziskovanja. Predmet je namenjen seznanitvi študentov s potekom raziskovalnega procesa kot tudi s samo implementacijo le-tega v obliki analize in priprave končnega poročila. Predmet je pomemben tudi za uvod za pisanje magistrskega dela, saj študentom daje osnovne metodološke napotke za pripravo magistrskega dela.

Vsebina predmeta

Del 1: UVOD V POSLOVNE RAZISKAVE
1. Uvod
2. Raziskave v poslovnih študijah
Del 2: RAZISKOVALNI PROCES
3. Raziskovalni proces
4. Raziskovalni problemi
5. Zasnova raziskave
6. Merjenje
7. Viri podatkov
8. Zbiranje podatkov
9. Vzorčenje v empiričnih raziskavah
10. Priprava in analiza podatkov
Del 3: IMPLEMENTACIJA
11. Analiza kvantitativnih podatkov
12. Analiza kvalitativnih podatkov
13. Priprava končnega poročila

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.30 v R-407
  • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani