EF FELU logo

Gospodarjenje s podjetniškimi viri

predmet

Cilji predmeta

Podjetništvo je možno zgolj ob načrtovanju dejavnosti, ki presega obstoječe zmožnosti podjetnika in njegovega podjetja z vidika virov. Da je to uresničljivo, pa so potrebne zmožnosti identifikacije zanimivih poslovnih priložnosti, ocene obsega in vrste potrebnih virov za njihovo uresničitev, zagotovitev teh virov po ugodnimi pogoji in tudi skrbno razpolaganje z njimi. Namen predmeta Gospodarjenje s podjetniškimi viri je, da študent izostri svoje sposobnosti izvajanja navedenih podjetniških aktivnosti. Prav nezadostna zagotovitev virov za rast je najpogostejši razlog za propad mladih hitro rastočih podjetniških podjemov.

Pri del predmeta obravnava tipe, funkcije in pomen ostalih podjetniških virov razen financ: samo podjetniško idejo, kadre, poslovna, organizacijska in tehnična znanja ter pravna znanja. Drugi del predmeta se osredotoča na gospodarjenje s finančnimi viri. Vključuje ocenjevanje finančnega poslovanja, finančno planiranje, identifikacijo potrebe po dodatnih virih financiranja in vrednotenje podjetniškega podjema, pri čemer se posveča posebnostim vseh možnih oblikam lastniškega ali dolžniškega financiranja mladih podjetniških podjemov.

Predmet Gospodarjenje s podjetniškimi viri se po filozofiji in stilu razlikuje od klasičnih univerzitetnih predmetov upravljanja s človeškimi viri ali poslovnih financ, sicer gradi na navedenih znanjih, a jih integrira z upoštevanjem značilnosti, sposobnosti in okoliščin poslovanja podjetnikov in managerjev mladih in malih podjetij, upošteva posebnosti njihovih spodbud, zmožnosti, miselnih modelov in ciljev. Predmet zato tudi ne nadomešča znanj, ki jih bi sicer študent dobil s poslušanjem ostalih predmetov. Predmet Gospodarjenje s podjetniškimi viri poseben pomen daje vidiku časovnega tempiranja pridobitve in uporabe virov (kot je na primeru financiranja običajno pri uporabi tveganega kapitala), pomena poslovnega modela za potrebe po virih podjetja in pa posebnostim vrednotenja podjetniških podjemov.

Vsebina predmeta

1. del. OKVIRI OBLIKOVANJA PODJETNIŠKE STRATEGIJE.
1.1 Štirje pogoji zagotovitve konkurenčne prednosti podjetja.
1.2 Sodobna teorija na temelju virov v podjetništvu.
1.3 Premagovanje slabosti pomanjkanja virov v malih rastočih podjetjih: ko je manj lahko več.
1.4 Motivi za ustanovitev podjetja.
1.5 Planiranje in ustanovitev podjetja. Oblikovanje poslovnega načrta. Poslanstvo in vizija podjetja ter izvedba podrejenih ciljev podjetja. Presoja in vrednotenje poslovne priložnosti. Izvedba časovnega plana in plana potrebnih virov po tipih.
2. del UPRAVLJANJE Z NEFINANČNIMI VIRI PODJETJA.
2.1 Upravljanje z informacijami in pridobivanje informacijskih virov. Raziskava trga v malem podjetju.
2.2 Viri pomoči malim podjetjem. Učinek državnih ukrepov in politik na mala podjetja.
2.3 Vpliv organizacije podjetja na potrebe po virih. Ustanovitev novega podjetja in franšiza. Nakup obstoječega podjetja. Organizacija in zaščita poslovne ideje.
2.4 Planiranje in upravljanje s človeškimi viri v novem podjetju. Vloga podjetniških teamov.
3. del FINANCIRANJE POSLOVNE PRILOŽNOSTI.
3.1 Razpoložljivi tipi financiranja in njihove prednosti in slabosti.
3.2 Časovno planiranje potreb po financiranju in njegov vpliv na vrednotenje in uspeh podjetja.
3.3 Oblikovanje in pogajanje celotnega posla financiranja z investitorji. Nefinančni elementi pogodbe o investiranju.
3.4 Izstop iz podjetja in podjetniška žetev. Elementi in dejavniki podjetniške žetve.

Nosilci predmeta

  •  
  • LinkedIn: https://si.linkedin.com/in/lindic 
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • Za govorilne ure se prosim dogovorite po e-pošti na naslov jaka.lindic@ef.uni-lj.si.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani