Organizacija prihodnosti

Cilji predmeta

Po zaključenih predavanjih in študiju pri predmetu bodo študenti sposobni:
Prvi modul:
1. Definirati in v praksi prepoznati učečo se organizacijo, razumeti bistvo in razložiti elemente modela učeče se organizacije FUTURE-O® ter prepoznati pomen učečih se organizacij za razvoj gospodarstva;
Drugi modul:
2. Prepoznati in razumeti bistvo naprednih organizacij ter definirati, razložiti razumeti elemente avtentičnega vodenja in pozitivnega psihološkega kapitala;
Tretji modul:
3. Razumeti in razložiti pomen zanosa in etike v sodobnih organizacijah;
Četrti modul:
4. Definirati mnogotere inteligentnosti in razumeti bistvo teorije mnogoterih inteligentnosti in organizacijskega modela razvoja vodenja temelječ na spoznanjih teorije mnogoterih inteligentnosti;
Peti modul:
5. Razumeti in razložiti pomen uporabe različnih metafor za organizcijo s poudarkom na metafori možganov ter prve implikacije nevroznanstvenih ugotovitev na področja organizacije in vodenja;
Šesti modul:
6. Razumeti in razložiti prednosti in pomanjkljivosti klasičnih strukturnih značilnosti organizacij in jih nadgraditi z kompleksnejšimi strukturnimi dimenzijami usklajevanja, ki zajamejo tudi pol-formalne in sodelovalne oblike med organizacijami prihodnosti;
Sedmi modul:
7. Razumeti in razložiti organizacijske rešitve za spodbujanje inovativnosti s poudarkom na primernih strukturah za spodbujanje inovativnosti na ravni organizacije, timov, kot tudi oblikovanja dela na individualnem nivoju;
Osmi modul – praktični del:
8. Spoznali dobre prakse slovenskih organizacij;
9. Analizirali trenutno stanje in tvoriti predloge za izboljšavo v konkretni izbrani organizaciji;
10. Obiskati in se v praksi spoznati z napredno organizacijo, ter na podlagi preučevanih tem pripraviti refleksijsko poročilo.

Vsebina predmeta

Prvi modul:
1. Organizacija prihodnosti, učeča se organizacija in model FUTURE-O®
Drugi modul:
2. Napredna organizacija in avtentično vodenje
Tretji modul:
3. Organizacija pozitivnih izkušenj in etičnega vedenja
Četrti modul:
4. Organizacijski model razvoja vodenja temelječ na spoznanjih teorije mnogoterih inteligentnosti
Peti modul:
5. Organizacija in možgani
Šesti modul:
6. Strukturne dimenzije organizacije prihodnosti
Sedmi modul:
7. Organizacijske rešitve za spodbujanje inovativnosti
Osmi modul – praktični del:
8. Dobre prakse slovenskih organizacij
9. Spoznavanje organizacije prihodnosti v praksi, analize stanja ter priprava svetovalnega poročila;
10. Obisk organizacije prihodnosti in refleksija

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.30 v R-407
  • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani