Napredni management

Cilji predmeta

Temeljni cilj predmeta je poglobitev, ocenitev, diskusija, raziskava in razmislek kako sodobne, napredne managerske koncepte uporabiti v praksi, vključujoč: - Učeča se organizacija in Evropa 2021-30; Management v globalnem okolju: medkulturni management; Organizacijski dizajn; Podobe organizacije; Napredna organizacija: Na umu temelječa učeča se organizacija; Age management: Aktivno staranje in management starajoče se delovne sile; Vodenje v EU: Metode razvoja funkcije vodenja v okviru trajnostno naravnanega managementa s primeri iz EU in mednarodne prakse; Uresničevanje sebe skozi vodenje: Avtentično vodenje in mehanizmi pozitivne psihologije; Management osebne energije in fokusa: Uspešno obvladovanje časa, samoorganizacija in doseganje ciljev; Management v EU: management, management znanja in organizacija v socialnem delu v Sloveniji in v EU; ter dobre prakse EU
Predmetno specifične komponente: 1. Pridobiti posebna znanja za sprejemanje odločitev srednjega in vodilnega managementa v sodobnih podjetjih. 2. Predstaviti osrednje koncepte v sodobnem managementu. 3. Prek sodobnih – modularnih oblik dela, seznaniti se z aktualnimi vprašanji za razreševanje strateških odločitev in najzahtevnejših vsebin s področja managementa ter organizacijskega dizajna. 4. Predstaviti napredne koncepte managementa s sodobnimi primeri iz prakse, predvsem iz EU (prenos znanj v prakso in učenje iz prakse). 5. Pridobiti sposobnosti za diagnosticiranje vrzeli v managementu in podajanje svetovalnih rešitev. 6. Spoznati se s strategijo Evropa 2021-30 kot okvirom evropskih razpisov 7. Prepoznati dobre prakse v EU. Napredni management vključuje praktično uporabno znanje s področja »naprednega managementa«, na osnovi zadnjih in najnovejših raziskav raziskovalcev pri predmetu in pregleda raziskovalnih dosežkov v svetu ter EU. Napredni management tako izpostavlja sodobne koncepte managementa v slovenskem in evropskem javnem in zasebnem sektorju, in hkrati ponuja smerokaze na poti doseganja višje kakovosti življenja v moderni, evropski družbi. Napredni management podaja zaželeno vedenje managerjev in zaposlenih v prihodnosti, da bi uspešno udejanjili najsodobnejše voditeljske prakse in organizacijske perspektive prihodnosti. V okviru modula Učeča se organizacija in Evropa 2021-30 se bodo študentje podrobneje seznanili s konstruktom učeče se organizacije, kar jim bo omogočilo tudi prepoznavanje učeče se organizacije v praksi. Ker so učeče se organizacije izjemno pomembne tudi v EU, ki je družba znanja in učenja, se boste študentje seznanili tudi s strategijo Evropa 2021-30. Le-ta predstavlja temeljni okvir različnih razpisov za pridobivanje evropskih sredstev. Spremembe, t. i. new knowledge management in na znanju temelječa družba imajo ogromen pomen za ekonomski in družbeni razvoj tako Slovenije kot EU ter zagotavljajo socialno vključenost vseh generacij. Hkrati bo potrebno spodbujati zaposlene k podaljševanju svojega delovno aktivnega obdobja, spremljati evropske razpise, razumeti medkulturne razlike, trajnostno naravnani management, managerirati osebno energijo in fokus, kar je vse povezano z implementacijo sodobnih managerskih konceptov. Vsebina predmeta sestoji iz tematskih sklopov, vezanih na napredne tehnike in sodobne koncepte managementa.

Vsebina predmeta

Uvod v Napredni management ter 1. modul: Učeča se organizacija in Evropa 2021-30

Predmet sestavlja več modulov, ki so osredotočeni na napredne vsebine managementa v sodobnem EU prostoru, in sicer: Uvod v Napredni management ter 1. modul: Učeča se organizacija in Evropa 2021-30; 2. modul: Management v globalnem okolju: medkulturni management; 3. modul: Organizacijski dizajn; 4. modul: Podobe organizacije; 5. modul: Napredna organizacija: Na umu temelječa učeča se organizacija; 6. modul: Age management: Aktivno staranje in management starajoče se delovne sile; 7. modul: Vodenje v EU: Metode razvoja funkcije vodenja v okviru trajnostno naravnanega managementa s primeri iz EU in mednarodne prakse; 8. modul: Uresničevanje sebe skozi vodenje: Avtentično vodenje in mehanizmi pozitivne psihologije; 9. modul: Management osebne energije in fokusa: Uspešno obvladovanje časa, samoorganizacija in doseganje ciljev; 10. modul: Management v EU: management, management znanja in organizacija v socialnem delu v Sloveniji in v EU; 11. modul: Dobre prakse EU ter sklepno predavanje

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.30 v R-407
  • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani