EF SEB LU logo

Napredni management

predmet

Cilji predmeta

Temeljni cilj predmeta je poglobitev, ocenitev, diskusija, raziskava in razmislek kako sodobne, napredne managerske koncepte uporabiti v praksi, vključujoč:

- učečo se organizacijo v kontekstu Evropa 2020
- avtentično vodenje ter pristop pozitivne psihologije vodenja,
- trajnostno naravnani management,
- samoobvladovanje
- ženske v managementu v povezavi z EU ter EU iniciativa Include.All
- management, kakovost, informacije in odločanje
- medkulturni management
- tehnološki management
- organizacijski dizajn in napredne organizacijske oblike


Predmetno specifične komponente:
1. Pridobiti posebna znanja za sprejemanje odločitev srednjega in vodilnega managementa v sodobnih podjetjih.
2. Predstaviti osrednje koncepte v sodobnem managementu.
3. Prek sodobnih – modularnih oblik dela, seznaniti se z aktualnimi vprašanji za razreševanje strateških odločitev in najzahtevnejših vsebin s področja managementa ter organizacijskega dizajna.
4. Predstaviti napredne koncepte managementa s sodobnimi primeri iz prakse, predvsem iz EU (prenos znanj v prakso in učenje iz prakse).
5. Pridobiti sposobnosti za diagnosticiranje vrzeli v managementu in podajanje svetovalnih rešitev.
6. Spoznati se s strategijo Evropa 2020 kot okvirom evropskih razpisov
7. Prepoznati dobre prakse v EU.

Napredni management vključuje praktično uporabno znanje s področja »naprednega managementa«, na osnovi zadnjih in najnovejših raziskav raziskovalcev pri predmetu in pregleda raziskovalnih dosežkov v svetu ter EU. Napredni management tako izpostavlja sodobne koncepte managementa v slovenskem in evropskem javnem in zasebnem sektorju, in hkrati ponuja smerokaze na poti doseganja višje kakovosti življenja v moderni, evropski družbi. Napredni management podaja zaželeno vedenje managerjev in zaposlenih v prihodnosti, da bi uspešno udejanjili najsodobnejše voditeljske prakse in organizacijske perspektive prihodnosti.
V okviru modula Učeča se organizacija in Evropa 2020 se bodo študentje podrobneje seznanili s konstruktom učeče se organizacije, kar jim bo omogočilo tudi prepoznavanje učeče se organizacije v praksi. Ker so učeče se organizacije izjemno pomembne tudi v EU, ki je družba znanja in učenja, se boste študentje seznanili tudi s strategijo Evropa 2020. Le-ta predstavlja temeljni okvir različnih razpisov za pridobivanje evropskih sredstev.

Spremembe, t. i. new knowledge management in na znanju temelječa družba imajo ogromen pomen za ekonomski in družbeni razvoj tako Slovenije kot EU ter zagotavljajo socialno vključenost vseh generacij. Hkrati bo potrebno spodbujati zaposlene k podaljševanju svojega delovno aktivnega obdobja, povečevati vključenost žensk na trg dela, spremljati evropske razpise, razumeti medkulturne razlike, poznati strategije visokotehnoloških organizacij, kar je vse povezano z implementacijo sodobnih managerskih konceptov.

Vsebina predmeta sestoji iz tematskih sklopov, vezanih na napredne tehnike in sodobne koncepte managementa.

Vsebina predmeta

Predmet sestavlja osem modulov, ki so osredotočeni na napredne vsebine managementa s poudarkom na evropski perspektivi:
1. modul: Učeča se organizacija in Evropa 2020
2. modul: Tehnološki management
Strategije visokotehnoloških podjetij- primerjava sveta in EU
3. modul: Razvoj vodij - Samoobvladovanje vodij - primer prakse v EU
4. modul: Vodenje v EU
I.del: Avtentično vodenje in pristop pozitivne psihologije vodenja s primeri iz EU
II.del: Metode razvoja funkcije vodenja v okviru trajnostno naravnanega managementa s primeri iz EU
5. modul: Medkulturni management in EU
I.del: Biblični kot evropski principi vodenja
II.del: Dao in vodenje – vzhodnjaški nauki za EU managerje
6. modul: Management v EU:
I.del: Ženske in management - obstoj steklenega stropa za ženske v Sloveniji in EU
II. del: Management: kakovost, informacije in odločanje ter evropski model odličnosti
7. modul: Organizacijski dizajn
8. modul: Dobre prakse evropskih organizacij - študije primerov

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.30 v R-407
  • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani