Temelji računovodstva

Cilji predmeta

- Predstaviti pomen računovodske funkcije v podjetju.
- Pojasniti bistvo temeljnih ekonomskih kategorij v računovodstvu.
- Seznaniti študente s knjigovodskim procesom.
- Naučiti študente osnov računovodskega predračunavanja.
- Spoznati študente s pomenom in vrstami računovodskega nadziranja.
- Predstaviti pomen analiziranja računovodskih izkazov.

Vsebina predmeta

1. Opredelitev računovodstva
2. Temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu
2.1. Sredstva
2.2. Obveznosti do virov sredstev
2.3. Stroški
2.4. Odhodki
2.5. Prihodki
2.6. Poslovni izid
3. Knjigovodstvo
3.1. Opredelitev knjigovodstva
3.2. Knjigovodski proces
3.3. Dvostavno knjigovodstvo
3.4. Knjigovodska poročila
4. Računovodski izkazi
4.1. Bilanca stanja
4.2. Izkaz poslovnega izida
4.3. Izkaz denarnih tokov
4.4. Analiziranje računovodskih izkazov podjetja
4.5. Revidiranje računovodskih izkazov

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.00 v P306
 • Govorilne ure so možne tudi po dogovoru
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • torek ob 15.00 v P-214/I
 • Zaradi boljše organizacije govorilnih ur (časovni razpored študentov) vas prosim, da se na govorilne ure najavite po e-mailu. Hvala lepa, Maja Zaman Groff
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani