Joint research project

Cilji predmeta

Cilj predmeta je podati predlog rešitve aktualnega gospodarskega ali poslovnega problema s pomočjo znanstvenega raziskovanja in rešitev predstaviti v znanstvenem članku. Članek je lahko kasneje objavljen v konferenčnem zborniku ali znanstveni reviji s področja raziskovanja.

Vsebina predmeta

V okviru predmeta so študentje razporejeni v skupine za projektno delo. V posebnih primerih lahko študent projekt izpelje tudi sam. Vsaka skupina obravnava določen aktualni poslovni ali ekonomski vidik v okviru teme , ki jo določi nosilec predmeta. Delo vsake projektne skupine usmerja mentor, ki je strokovnjak na področju, ki ga projekt naslavlja. Vloga mentorja je, da strukturira in usmerja delo članov skupine. Študentje v okviru dela najprej pripravijo teoretičen pregled obravnavanega področja, ki jim pomaga definirati metodologijo za nadaljnje raziskovanje in ponudi širši vpogled v obravnavano področje. V drugi fazi študenti izvedejo empirično raziskavo in analizirajo rezultate. Izhajajoč iz rezultatov empiričnega dela raziskave študentje napišejo strokovni članek, ki je lahko objavljen v zborniku ali znanstveni reviji z ustreznega področja. Prispevek je sestavljen iz teoretičnega in empiričnega dela. Študenti svoj prispevek na koncu tudi predstavijo. Način predstavitve določi nosilec predmeta.

Nosilci predmeta

 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreja-cirman-b71430/ 
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 9.00 v RZ104
 • Zaradi ostalih obveznosti lepo prosim, če pred obiskom govorilnih ur pošljete mail.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 11.00 v RZ-301
 • V letnem semestru 23/24 so govorilne ure po dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v D110
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani