EF SEB LU logo

Ekonomika zdravstva 1

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študenta s celotnim naborom ekonomskih vprašanj, ki se pojavljajo v sistemu zdravstvenega varstva.
- Povezati mikroekonomsko znanje na vmesni ravni zahtevnosti in znanje o zdravstvu.
- Študent naj bi dobil znanja za delo v zdravstvu kot poslovodja v zdravstvenih zavodih in bolnišnicah.
- Študent naj bi dobil znanja za delo v državnih in drugih organih regulacije zdravstva ter v zdravstvenem zavarovanju.

Vsebina predmeta

1. Uvod
1.1. Zakaj ekonomika zdravstva
1.2. Elementi zdravstvenega sektorja
1.3. Vrednotenje kakovosti življenja z vidika zdravja

2. del: Povpraševanje
2.1. Povpraševanje po zdravstvenem varstvu
2.2. Nepopolne informacije: inducirano povpraševanje
2.3. Povpraševanje po zdravstvenem zavarovanju
2.4. Moralni hazard in spodbude na strani povpraševanja

3. del: Ponudba
3.1. Proizvodnja zdravja
3.2. Proizvodnja zdravstvenega varstva
3.3. Stroški v zdravstvu
3.4. Spodbude na strani ponudbe in sistemi delitve stroškov
3.5. Ponudba zdravstvenega zavarovanja

4. del: Organizacija
4.1. Asimetrične informacije in problem agenta v zdravstvu
4.2. Neprofitne organizacije
4.3. Osnove organiziranja primarnega zdravstva
4.4. Osnove bolnišničnega organiziranja

5. del: Trg
5.1. Monopolistična konkurenca v zdravstvu
5.2. Sistemi plačevanja v zdravstvu
5.3. Organizacija trga zdravstvenega zavarovanja 5.4. Trg dela v zdravstvu in izobraževanje

6. del: Učinkovitost
6.1. Paretova načela v zdravstvu - eksternalije in javne dobrine
6.2. Stroškovna učinkovitost
6.3. Analiza dobrobiti in stroškov
6.4. Ekonomske evalvacije v zdravstvu

7. del: Vloga države
7.1. Enakost, učinkovitost in potrebe
7.2. Ukrepi državne regulacije v zdravstvu
7.3. Zdravstveni sistemi

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 14.00 v P-304
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.30 v P-309
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani