Ekonomika zdravstva 1

Cilji predmeta

• spoznati vlogo zdravstvenega varstva v nacionalnih gospodarstvih
• spoznati področje ekonomske zdravstva in ekonomske razloge za obstoj ključnih elementov zdravstvenih sistemov
• spoznati izzive, s katerimi se soočajo zdravstveni sistemi
• razviti sposobnost zbiranja in interpretacije podatkov iz domače in tuje literature ter drugih virov informacij za primerjavo zdravstvenih sistemov
• razvijati sposobnost sporočanja ugotovitev in stališč (ustno in pisno)
• razvijati sposobnost za delo v (medkulturnih) timih

Vsebina predmeta

1. Uvod: ekonomika zdravstva in ekonomsko breme bolezni
2. Prikaz zdravstvenega sistema v Sloveniji in izbranih drugih državah s poudarkom na analizi financiranja zdravstva (gibanje, višina in struktura izdatkov za zdravstvo po metodologiji nacionalnih zdravstvenih računov)
3. Posebnosti zdravstvenih dobrin
4. Posebnosti oblikovanja povpraševanja v zdravstvu
• Tržno povpraševanje
• Prostovoljno zdravstveno zavarovanje
• Kolektivno financirana košarica zdravstvenih dobrin
• Finančne in nefinančne spodbude na strani povpraševanja
5. Posebnosti oblikovanja ponudbe v zdravstvu;
• Neprofitni motiv poslovanja ponudnikov
• Finančne in nefinančne spodbude na strani ponudbe
6. Elementi zdravstvenih sistemov in tipologija zdravstvenih sistemov
7. Osnove ekonomskih evalvacij v zdravstvu

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.30 v P-309
  • Spoštovani študenti, vljudno prosim, da se za govorilne ure vnaprej najavite po e-pošti. / Dear students, I kindly ask you to arrange your visit during office hours in advance by e-mail.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani