Uvod v trženje

Cilji predmeta

- Razviti temeljna znanja o trženju kot poslovnem konceptu in kot dejavnosti v podjetju.
- Privzgojiti študentom občutek za to, kaj je tržno naravnano podjetje, ki stremi k izpolnjevanju pričakovanj porabnikov bolje od konkurentov.
- Razviti sposobnosti za povezovanje posameznih sestavin trženja v harmonično celoto.
- Privzgojiti študentom potrebo po budnem spremljanju dogajanja v konkurenčnem okolju podjetja in lastno pozitivno naravnanost do sprememb.
- Navaditi študente na skupinsko delo in na uporabo pridobljenega znanja pri reševanju konkretnih problemov.

Vsebina predmeta

1. Opredelitev trženja in temeljnih trženjskih konceptov
2. Vrednost, zadovoljstvo, zvestoba porabnikov
3. Strateški trženjski proces in načrt
4. Izzivi in prilagajanje trženja v 21. Stoletju
5. Trženjsko okolje
6. Trženjske raziskave
7. Napovedovanje in merjenje povpraševanja
8. Nakupno vedenje porabnikov
9. Ciljno trženje – segmentiranje, ciljanje in pozicioniranje
10. Izdelek, storitev in ostale trženjske entitete 11. Življenjski cikel izdelka/druge entitete in razvoj novih izdelkov/drugih entitet
12. Blagovne Znamke
13. Cena
14. Tržne poti
15. Trženjsko komuniciranje – oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi
16. Trženjsko komuniciranje – osebna prodaja, neposredno trženje, trženje od ust do ust, interaktivno trženje

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • sreda ob 10.30 v P-323
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • red. prof. dr. Tomaž Kolar

 • Katedra za trženje (redni član)
 • Katedra za management in organizacijo (pridruženi član)
 • Katedra za podjetništvo (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • torek ob 13.30 v P-341
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 13.30 v P-333
 • Prosim za predhodno najavo na e-mail naslov: maja.konecnik@ef.uni-lj.si najkasneje do torka zvečer.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani