Uvod v računovodstvo

Cilji predmeta

- Predstavitev pomena in vloge računovodske funkcije v podjetju
- Seznanitev s knjigovodskim procesom
- Predstavitev računovodskega izkazovanja temeljnih ekonomskih kategorij
- Razumevanje vsebine računovodskih izkazov
- Prikaz osnov analiziranja računovodskih izkazov

Vsebina predmeta

1.Temelji računovodstva
2.Osnove bilance stanja in izkaza poslovnega izida
3.Računovodska enačba in osnove knjigovodstva 4.Knjigovodsko spremljanje sredstev
5.Knjigovodsko spremljanje kapitala in dolgov
6.Knjigovodsko spremljanje stroškov
7.Knjigovodsko spremljanje prihodkov, odhodkov in poslovnega izida
8.Časovno razmejevanje stroškov in prihodkov
9.Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov)
10.Celovit primer knjiženja poslovnih dogodkov z izdelavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida
11.Analiziranje računovodskih izkazov (vodoravna in navpična analiza, analiza računovodskih izkazov s kazalniki)

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.00 v P306
 • Govorilne ure so možne tudi po dogovoru
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • torek ob 15.00 v P-214/I
 • Zaradi boljše organizacije govorilnih ur (časovni razpored študentov) vas prosim, da se na govorilne ure najavite po e-mailu. Hvala lepa, Maja Zaman Groff
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani