Organizational Behavior

Cilji predmeta

- Pridobiti znanje o temeljnih in sodobnih teorijah ter strokovnih izrazih, ki pojasnjujejo vedenje v organizacijah.
- Razumeti pomen vedenja zaposlenih za uspešnost organizacij.
- Razviti celovit pogled na povezanost in prepletenost različnih dejavnikov in procesov organizacijskega vedenja.
-Graditi zmožnosti znanstvenega proučevanja pojavov, ki se tičejo organizacijskega vedenja.
- Biti zmožen uporabe teorije pri reševanju problemov v praksi.
-Razvijati zmožnost kritičnega razmišljanja.

Vsebina predmeta

Vsebina:
1. Opredelitev in kontekst organizacijskega vedenja

2. Posameznik
2.1. Individualne vrednote
2.2. Osebnostne lastnosti
2.3. Stališča in zaznave
2.4. Zaznavanje
2.5. Čustva in srečaa
2.6. Motivacija

3. Skupina
3.1. Skupinska dinamika
3.2. Timsko delo
3.3. Sodobi pristopi k vodenju
3.4. Vplivanje in reševanje konfliktov


4. Delovni procesi
4.1. Obvladovanje delovnih zahtev
4.2. Prispevanje
4.3. Ustvarjanje in spreminjanje


Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 12.45 v P-312
  • Spoštovane študentke in študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru.preko e-pošte katja.mihelic@ef.uni-lj.si . Želim vam lep dan!
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 15.00 v P-313
Na vrh strani