Projektni management 2

Cilji predmeta

- Naučiti in usposobiti študente za management zahtevnejših projektov ter programa projektov.
- Seznaniti študente s celovitim ravnanjem projektov in organizacijo v združbah.
- Prikazati modernejše pristope in orodja managementa projektov.
- Prikazati specifičnosti projektov različnih aplikarivnih področij.
- Vključiti študente v razne oblike razvijanja managementa projektov.

Vsebina predmeta

OSNOVE MANAGEMENTA PROJEKTOV
(ponovitev)

Uvod v management projektov, začetek/snovanje projekta, priprava projekta, vodenje projektnega tima, kontroliranje projekta, zaključevanje projekta

PROJEKTNI MANAGEMENT (nadgradnja) IN OBVLADOVANJE PORTFELJA IN PROGRAMOV PROJEKTOV

Podpora managementu projektov - projektni informacijski sistem, projektna pisarna, organizacijski predpisi, organizacijska kultura; Management programa in portfelja projektov - management portfelja, strateški plan in projekti, financiranje strategij in projektov

POSEBNE TEME MANAGEMENTA PROJEKTOV

Kompetence in certifikati projektnih managerjev * Metodologije in standardi s področja projektnega managementa * Zrelostni modeli projektnega managementa in projektna odličnost * Razlike med projekti različnih aplikativnih področij (RR, IT, gradbeništvo in inženiring, reorganizacija in prenova procesov, organizacija prireditev, projekti v kulturi) * Neformalni, agilni in ekstremni projektni management * Snovanje projekta - namen faze, dokumentacija, naloge, udeleženci * Evaluacija in revizija projekta * Nagrajevanje projektnega dela * Uvajanje projektnega managementa v združbo * Vodenje virtualnih projektnih timov * Management vrednosti projekta * Obvladovanje virov v multi-projektnem okolju * Ravnanje z vplivneži projekta * Oskrbovanje in pogodbe * Primerjava metod CPM (kritična pot) in CCPM (kritična veriga) * Pogajanja v projektih * Management sprememb projekta * Mednarodni projekti – vpliv nacionalne kulture na projekte * Organizacijsko učenje – vrste baz »projektnega znanja«, zajem, vzdrževanje in prenos znanja.* Ocena izvedljivosti in ekonomske upravičenosti projektov

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 10.00 v R-305
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • red. prof. dr. Matej Černe

 • Katedra za management in organizacijo (redni član)
 • Katedra za poslovno informatiko in logistiko (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 13.00 v P-334
 • Na govorilne ure (v živo ali preko Zooma) se prosim najavite preko elektronske pošte. // Please make an e-mail appointment either for an in-person or a virtual meeting.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • izr. prof. dr. Mojca Marc

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 • Katedra za računovodstvo in revizijo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v P-336
Na vrh strani