EF SEB LU logo

Računovodske informacije za odločanje

predmet

Cilji predmeta

Spoznati, katere računovodske informacije so podlaga različnim poslovnim odločitvam
Razviti znanje o finančno računovodskih poročilih in vplivu različnih odločitev na poslovno uspešnost
Obvladati analizo računovodskih izkazov
Opredeliti pomen revizije za resnično in pošteno računovodsko poročanje
Razumeti stroške in njihove različne klasifikacije
Razumeti orodja poslovodnega računovodstva za odločanje

Vsebina predmeta

I. Finančno računovodske informacije
I. 1. Razumevanje temeljnih računovodskih izkazov in učinki različnih poslovodnih odločitev na poslovni izid, finančni položaj podjetja in davke
I. 2. Pomen denarnega toka
I. 3. Odgovornost managementa za računovodsko poročanje in pomen revizije
I. 4. Analiza računovodskih izkazov: najpomembnejši kazalniki za razumevanje dobičkonosnosti, učinkovitosti obračanja sredstev, finančnega stanja in plačilne sposobnosti

II. Poslovodno računovodske informacije
II.1. Opredelitve stroškov in njihove klasifikacije
II.2. Analiza obsega poslovanja, stroški, dobiček.
II.3. Sodobne metode kalkulacije
II.4. Stroški, relevantni za odločanje
II.5. Analiza dobičkonosnosti proizvodov in kupcev
II.6. Planiranje in kontrola
II.7. Ovrednotenje poslovnih odločitev
II.8. Povezanost merjenja uspešnosti z nagrajevanjem managerjev

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • petek ob 10.00 v P-214/I
 • Please make a prior appointment via email
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.00 v P306
 • Govorilne ure so možne tudi po dogovoru
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • petek ob 11.00 v Online
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v D110
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani