EF SEB LU logo

Upravljalna ekonomika

predmet

Cilji predmeta

Upravljalna ekonomika proučuje odločitvene procese v podjetjih in akcije ter reakcije podjetij. Predmet želi doseči dva temeljna cilja:
Prvič: doseči želimo tekočo uporabo ekonomskega jezika, kjer študenti natančno obvladajo pojme kot so elastičnost, sunk stroški, ovire za vstop, dominantna strategija ipd., ki jih bodo uporabljali pri nadaljnjem delu.
Drugič: izboljšati želimo sposobnost odločanja v dinamičnem in negotovem poslovnem svetu.

Predavanja iz Upravljalne ekonomike temeljijo na ekonomski intuiciji in gradijo logične sklepe, ki so pomembni za odločanje managerjev.

Vsebina predmeta

1. Teorija povpraševanja.
1.1. Tradicionalna teorija povpraševanja.
1.2. Teorija povpraševanja, ki temelji na značilnostih proizvodov.
1.3. Ocenjevanje povpraševanja in njegovo napovedovanje.
1.4. Študijski primer-Metabical
2. Proizvodnja in stroški.
2.1. Stroškovne prednosti podjetij.
2.2. Optimizacija dobička in ponudba podjetja.
2.3. Analiza stroškov za poslovno odločanje.
2.4. Študijski primer-Outsourcing opportunities for small businesses: A quantitative analysis.
3. Interna organizacija.
3.1. Obnašanje podjetji in njihovi cilji.
3.2. Primeri-Obnašanje podjetji v državah bivše Jugoslavije in Albanije
3.3. Trg asimetričnih informacij.
4. Navpične meje podjetja.
4.1. Podjetje v navpični verigi.
4.2. Koristi in stroški vertikalne integracije.
4.4. Model navpične povezanosti.
4.5. Študijski primer-Nucleon.
5. Diverzifikacija.
5.1. Mere in razlogi za diverzifikacijo.
5.2. Strateški stili diverzificiranega podjetja.
5.2. Študijski primer-Kolektor.
5.3. Študijski primer-Martifer.
6. Tržne strukture.
6.1. Vstop in izstop.
6.2. Študijski primer-Ryanair.
6.3. Strateške zaveze in teorija iger.
7. Dinamična cenovna politika.
7.1. Študijski primer - Cartel in Turku area?
8. Cenovna diskriminacija.
9. Strateško pozicioniranje in konkurenčne prednosti.
9.1. Konkurenčne prednosti.
9.2. Strateško pozicioniranje.
9.3. Obranljivost konkurenčnih prednosti.
9.4. Študijski primer-Apple.
10. Industrijska politika.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.30 v RZ-406
 • izr. prof. dr. Matjaž Koman

 • Katedra za ekonomijo (namestnik predstojnice katedre)
 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridruženi član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • Govorinle ure bom imel po dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 10.00 v RZ-301
 
Na vrh strani