izr. prof. dr. Irena Ograjenšek

  • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redna članica)
  • Katedra za trženje (pridružena članica)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • V zimskem semestru študijskega leta 2014/2015 ter v času zimskih počitnic bom imela govorilne ure samo po predhodnem dogovoru po elektronski pošti (irena.ograjensek@ef.uni-lj.si).
Kratek življenjepis
Irena Ograjenšek je izredna profesorica za področje statistike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Študirala je na doktorskih programih Univerze St. Gallen v Švici ter Emory University v ZDA. Njeno raziskovalno delo je na ravni posamične organizacije posvečeno izzivom merjenja zadovoljstva zaposlenih in porabnikov ter kakovosti storitev. Na ravneh panoge/celotnega gospodarstva oziroma regije/državne tvorbe pa se v zadnjih letih ukvarja predvsem z vprašanji konkurenčnosti, gospodarske rasti, urbane revitalizacije, trga dela in razvoja lokalne skupnosti, pri čemer v analizah aplicira metodologijo kvalitativnega ter anketnega raziskovanja. Je avtorica oziroma soavtorica številnih člankov, objavljenih v znanstvenih revijah doma in v tujini. Na svoji matični inštituciji je organizirala dve odmevni mednarodni znanstveni konferenci: ENBIS-12 ter ReNewTown Final Conference. V obdobju 2009-2011 je bila predsednica European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS). Po izteku predsedovanja še vedno deluje kot članica stalne pisarne te organizacije. V obdobju 2009-2013 je bila podpredsednica International Association for Statistical Education (IASE). Na Svetovnem statističnem kongresu, ki je avgusta 2013 potekal v Hong Kongu, je bila izvoljena za članico Sveta International Society for Business and Industrial Statistics (ISBIS) za obdobje štirih let.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani