EF SEB LU logo

Sončna elektrarna

V času, ko imata skrb za okolje in družbeno odgovornost vse pomembnejšo vlogo, je Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani skupaj s fakulteto za Elektrotehniko prepoznala potencial svojih neizkoriščenih strešnih površin, tako s stališča skrbi za okolje kot tudi s stališča vira dodatnega prihodka tako v obliki izkoriščanja kot prodaje električne energije. Študija Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko so pokazale, da bo elektrarna doprinesla družbi pomembno zmanjševanje ogljičnega odtisa, obenem pa lastna proizvodnja in prodaja elektrike za fakulteto predstavlja občutno zmanjšanje visokih letnih stroškov.

Ekonomska fakulteta je tako decembra 2011 s priklopom sončne elektrarne v omrežje, po našem vedenju postala prva fakulteta v Sloveniji, ki skrb za okolje nadgrajuje tudi z izkoriščanjem sončne energije. Na strehah fakultete je nameščenih 432 modulov s skupno močjo 105 kW, katerih delovanje bo vsako leto prihranilo 57,84 ton izpustov ogljikovega dioksida.

Na vrh strani