EF SEB LU logo

Ekošola

Ekošola je mednarodni program in je največja mreža otrok, dijakov, študentov ter vzgojiteljev in učiteljev, ki spodbuja sistematično izvajanje okoljskih vsebin in udejanjanje načel trajnostnega razvoja v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah. Program je edini, ki je mednarodno priznan za trajnostne ukrepe šol v skladu z mednarodnimi merili Fundacije za okoljsko izobraževanje (FEE).

Program Ekošole je idealen način za začetek pomembne poti k izboljšanju našega delovanja na okolje in družbo z zavedanjem, da kar počnemo in kako to počnemo danes, vpliva na našo prihodnost.

Skozi ta program ustanove, ki uspešno izvedejo aktivnosti programa Ekošole po metodologiji sedmih korakov in po svojem načrtu dela, pridobijo mednarodni okoljski znak in ugled v nagradi zelene zastave.

Ekonomska fakulteta se je programu Ekošole pridružila 2017 z namenom, da bi povečala ozaveščenost o pomembnosti trajnostnega razvoja celotne fakultete. Že pred pristopom k navedenemu programu, je na fakulteti od leta 2009 deloval Ekotim, ki je posameznike na fakulteti spodbujal, da so korak za korakom delali pozitivne in okolju prijazne spremembe, prvotno prednostno usmerjene v skrb za manjšo porabo vode, električne energije, papirja in okolju prijazno zbiranje odpadkov.

S pristopom k navedenemu programu smo se k spoštovanju in udejanjanju trajnostnih načel odločili kot celotna skupnost oz. ustanova. S trajnostnimi vsebinami smo obogatili naše študijske programe in Ekotim preoblikovali v Ekoodbor.

Ekoodbor sestavljajo študenti, profesorji in strokovni sodelavci. Sestaja se nekajkrat letno, njegova vloga je, da:

 • pomaga pri ozaveščanju vključenosti v program Ekošole,
 • ima vodilno vlogo pri izvajanju okoljskega pregleda fakultete,
 • ima vodilno vlogo pri izvajanju akcijskega načrta fakultete.
 • Šele ko bo posekano
  poslednje drevo,
  zastrupljena poslednja reka in ujeta poslednja
  riba, bomo ugotovili, da
  denarja ne moremo jesti.

Dodatne informacije

Na vrh strani