Seznam disciplinskih postopkov vodenih na Disciplinski komisiji I. stopnje Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete

Skladno z določbami Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL z dne 27. 3. 2018, ki v 22. členu določa, da članice Univerze v Ljubljani vsaj enkrat letno, to je do 31. 10. za preteklo študijsko leto, s ciljem generalne prevencije na svojih oglasnih deskah in internetnih straneh objavijo seznam, koliko disciplinskih postopkov prve stopnje je bilo vodenih v minulem letu ter koliko in kateri posamični ukrepi so bili izrečeni za določeno vrsto disciplinskih kršitev, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani objavljamo sledeče podatke:

excel icon Seznam disciplinskih postopkov >>>

Na vrh strani